PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari pe anul 2016» 18.01.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr. 1 la HCL 108 din 2015, privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 -
» 18.01.2016 - Proiect de Hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2015 cu excedentul anului 2014 si repartizarea in bugetul local pe anul 2016 a sumei de 1.041,30 mii lei rezultate din excedentul anului 2015 -
» 18.01.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici actualizati ai investitiei "Reabilitare DC 49 Moldova Noua - Padina-Matei, jud. Caras-Severin", a valorii totale a investitiei, sursei de finantare si Centralizatorului -
» 18.01.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului administratiei publice a Comunei Girnic pe anul 2016 -
» 21.01.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2016 -
» 21.01.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 -
» 28.01.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Girnic, jud. Caras-Severin -
» 09.02.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea incheierii Conventiei privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunitatii Comunei Girnic cu Federatia Caritas a Diecezei Timisoara -
» 09.02.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituti si cheltuieli al SC APA-CANAL GIRNIC SRL pe anul 2016 -
» 10.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea parametrilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Dispensar uman Padina-Matei", a valorii totale a investitiei si a asigurarii cofinantarii din bugetul local a sumei de 27.868,8 lei -
» 10.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea parametrilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Gradinita cu program normal cu 2 sali de grupa Padina-Matei - Lucrari Consiliul Local Girnic", a valorii totale a investitiei si a asigura -
» 10.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea efectuarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Gradinita cu program normal 2 sali de grupa Padina-Matei - Lucrari Consiliul Local Girnic", achizitionarii directe a serviciilor de pr -
» 22.03.2016 - Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» 30.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic pe anul 2016 -
» 30.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarilor de "Constructie hala pentru utilajele din dotarea Primariei Girnic" -
» 30.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea intabularii in Cartea funciara a unor bunuri din domeniul public al Comunei Girnic, achizitionarea directa a serviciilor topografice privind intabularea, precum si plata acestora -
» 30.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarilor de "Reparatii drumuri agricole Rujet (2 km) si Pestera - Unitatea militara Moldovita (2 km)" intocmirea documentatiei tehnice, achizitionarea directe a serviciilor de intocmir -
» 30.03.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarilor de "Construire zid sprijin si curatire bazin la Statia de pompe Padina-Matei", intocmirea documentatiei tehnice, achizitionarii directe a serviciilor de intocmire si plata ace -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 17/24.03.2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si a Statuluilui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "INTERCOM DESEURI" Caras-Severin -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobare dezlipire imobile -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobare dezlipire imobile -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind implementarea proiectului "Modernizare Strazi in Comuna Girnic, satele Padina-Matei si Girnic" -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea paramentrilor tehnico-economici actualizati ai investitiei "Modernizare Strazi in Comuna Girnic, satele Padina-Matei si Girnic" -
» 27.04.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2015 -
» 02.06.2016 - Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Girnic -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind numirea primarului comunei in calitate de reprezentant al Comunei Girnic in Adunarea Genarala a Asociatilor-Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, INTERCOM DESEURI" Caras-Severin acordarea de mandat spec -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind modificarea HCL nr . 35129.04.2016 privind aprobarea dezlipirii imobilelor -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarea de ,, Reparatii drum agricol Pestera - Unitatea Militara Moldovita (2km) " -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii directa a lucrarii de ,, Reparatii drum agricol Pestera- Unitatea Militara Moldovita (2km) " -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarea de ,, Reparatie drum agricol Rujet (2km)" -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii de ,, Reparatie drum agricol Rujet (2km),, -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea D.T.A.C. pentru lucrarile de ,, Constructie hala pentru utilajele din dotarea Primariei Girnic" -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii de ,, Constructie hala pentru utilajele din dotarea Primariei Girnic" -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea D.T.A.C. pentru lucrarile de ,, Construire zid de sprijin si curatare bazin la Statia de pompe Padina Matei" -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarile ,, Construire zid de sprijin si curatare bazin la Statia de pompe Padina Matei" -
» 12.07.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilelor -
» 25.08.2016 - Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» 25.08.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general pentru lucrarea ,, Reparatii la Scoala cu cls.I-VIII Padina Matei" -
» 25.08.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice pentru lucrarile de ,, Gradinita cu program normal 2 grupe, localitatea Padina Matei, judetul Caras- Severin" -
» 25.08.2016 - Proiect de Hotarare privind insusirea de catre Consiliul Local al Comunei Girnic a Raportului de expertiza nr. 649/25.04.2016 intocmit de expert tehnic siguranta la foc, ing. Diaconu Nicolae si aprobarea efectuarii lucrarilor de ,, Repar -
» 25.08.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii ,, Reparatii la Scoala cu cls.I-VIII Padina Matei" -
» 25.08.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea achizitionarii directe a lucrarii ,, Gradinita cu program normal 2 grupe, localitatea Padina Matei, judetul Caras- Severin" -
» 12.09.2016 - Proiect De Hotarare privind desernnarea reprezentantilor Consiliului Local Girnic in consiliul de administratie a Scolii Girmnaziale Girnic -
» 12.09.2016 - Proiect de Hotarare privind alocarea din veniturile proprii ale comunei Girnic pe anul 2017 a sumei de 20.493lei pentru suplimentarea fondului de salarii a Solii Gimnaziale Ginic -
» 16.09.2016 - Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» 16.09.2016 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Comnna Girnic si Asociatia "EUROLAND BANAT'" in vederea ducerii la indeplinire a proiectului finantat prin FEADR , Masura 313 ,,Infiintare Cenfru de informare turist -
» 15.11.2016 - Proiect privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» 15.11.2016 - Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionate a Consiliului Local al comunei Girnic -
» 15.11.2016 - Proiect privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 17124.03.2016 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 -
» 15.11.2016 - Proiect privind aprobarea achizitionarii directe a serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica -
» 15.11.2016 - Proiect privind aprobarea intocmirii Planului Urbanistic General al Comunei Girnic -
» 15.11.2016 - Proiect privind aprobarea montarii centralei termice pe lemne la casa Culturala Padina Matei -
» 15.11.2016 - Proiect privind aprobarea montarii unei pompe sumersibile si a documentatiei financiare pentru lucrarile de montarea unei pompe sumersibile la sistemul de alimentare cu apa Padina Matei curatenie bazinelor de apa -
» 15.11.2016 - Proiect privind achizitionarea unor bunuri -
» 15.11.2016 - Proiect privind aprobarea dezlipirii imobilelor cu nr. top LOT 2, situate in UAT Girnic, localitatea GIRNIC -