PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

PROIECTE DE HOTARARI 2022» 1 / 04.01.2022 - PHCL privind validarea dispozitie nr. 1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare inregistrat in anul 2021 -
» 2 / 20.01.2022 - PHCL privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare si a Actului ad la ct de delegare prin concesiune a serviciului de colectare si transport nr. 251/29.06.2018 -
» 3 / 31.01.2022 - PHCL pentru modificarea HCL 44/30.10.2020 privind aprobarea infiintarii UIP -
» 4 / 31.01.2022 - PHCL privind modificarea si completarea HCL 43/30.10.2020 pentru aprobarea implementarii indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului - Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente sanitare -
» 5 / 31.01.2022 - PHCL privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN -
» 6 / 01.02.2022 - PHCL privind aprobarea DG, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea vofinantare de la bugetul local pentru obiectivul de investitii- Canalizare menajera si statie de epurare localitatea Padina Matei, Comuna Garnic, -
» 7 / 01.02.2022 - PHCL privind aprobarea DG, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea vofinantare de la bugetul local pentru obiectivul de investitii- Modernizare retea stradala in satele Garnic si Padina Matei, Comuna Garnic, judetu -
» 8 / 08.02.2022 - PHCL privind aprobarea Bugetului local pentru anul 2022 -
» 9 / 08.02.2022 - PHCL privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare -
» 10 / 02.03.2022 - PHCL privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Garnic -
» 11 / 02.03.2022 - PHCL privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Garnic -
» 12 / 02.03.2022 - PHCL privind scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si casarii, a unor bunuri mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul comunei Garnic -
» 13 / 07.03.2022 - PHCL privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele CL Garnic si ale comisiilor de specialitate -
» 14 / 16.03.2022 - PHCL privind modificarea si completarea HCL 43/30.10.2020 pentru aprobarea implementarii indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului - Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente sanitare -
» 15 / 16.03.2022 - PHCL privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare si a actului aditional -
» 16 / 18.03.2022 - PHCL privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Garnic a unui imobil, teren situat in satul Garnic, comuna Garnic -
» 17 / 18.03.2022 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 80/24.12.2021 privind PAAP 2022 -
» 18 / 30.03.2022 - PHCL privind modificarea si completarea HCL 43/30.10.2020 pentru aprobarea implementarii indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului - Dotarea unitatilor de invatamant cu echipamente sanitare -
» 19 / 11.05.2022 - PHCL cu privire la aprobarea nr de burse si cuantumul acestora, acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2021-2022 -
» 20 / 16.05.2022 - PHCL privind aprobarea participării la-Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: s -
» 21 / 18.05.2022 - PHCL privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Reg Agr pentru anul 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati -
» 22 / 18.05.2022 - PHCL privind revocarea HCL nr. 17/30.03.2022 privind constatarea apartenentei la domeniul privat a unui imobil, teren situat in satul Garnic, comuna garnic in suprafata totala de 1142mp -
» 23 / 18.05.2022 - PHCL privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru aul 2022 -
» 24 / 23.05.2022 - PHCL privind dezlipirea unui teren situat in Comuna Garnic, satul Padina Matei, in suprafata de 315mp identificat cu nr. cad 1338/1/6/1/1/a/1/a/2/a/1/a, CF nr.2183 -
» 25 / 08.06.2022 - PHCL privind validarea Dispozitie nr. 46/30.05.2022 -
» 26 / 27.06.2022 - PHCL privind aprobarea participarii UAT Garnic prin CL al comunei Garnic in calitate de asociat, la constituirea SOCIETATII TRANSPORTURI NAVALE MOLDOVA NOUA SRL -
» 27 / 27.06.2022 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 80/24.12.2021 privind PAAP 2022 -
» 28 / 27.06.2022 - PHCL privind rectificarea bugetului local -
» 29 / 28.06.2022 - PHCL privind aprobarea depunerii proiectului-Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei- prin PNRR -
» 30 / 28.06.2022 - PHCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand cheltuielile pentru realizarea obiectivului-Reabilitare DC49 Moldova Noua-Padina Matei -
» 31 / 28.06.2022 - PHCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand cheltuielile pentru realizarea obiectivului-Alimentare cu apa, localitatea Garnic -
» 32 / 28.06.2022 - PHCL privind aprobarea realizarii investitiei-Amenajare platforme pietruite pe DC49 -
» 33 / 28.06.2022 - PHCL privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Garnic -
» 34 / 28.06.2022 - PHCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand cheltuielile pentru realizarea obiectivului-Modernizare strazi in loc. Garnic -
» 35 / 28.06.2022 - PHCL privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2022 -
» 36 / 13.07.2022 - PHCL pentru insusirea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, in semestrul I al anului 2022 -
» 37 / 15.07.2022 - PHCL pentru insusirea Raportului de evaluare nr. 49/12.07.2022 pentru terenuri pasune comunala -
» 38 / 15.07.2022 - PHCL privind stabilirea unei suprafete de teren in vederea depozitarii temporare a deseurilor inerte provenite din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunaie Garnic -
» 39 / 25.07.2022 - PHCL privind aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru judetul CS, a tarifelor/taxelor de salubrizare, actului aditional nr. 2 la contractul de delegare prin concesionare a serviciului de colectare si transport nr. -
» 40 / 17.08.2022 - PHCL privind modificarea taxei speciale pentru sistemul de alimentare cu apa -
» 41 / 23.08.2022 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 80/24.12.2021 privind PAAP 2022 -
» 42 / 25.08.2022 - PHCL privind dezlipirea unui teren situat in Comuna Garnic, satul Padina Matei, in suprafata de 911mp identificat cu nr cad. 1338/1/6/1/1/a/1/a/2/a/1/a, CF nr. 2183 -
» 43 / 31.08.2022 - PHCL privind dezlipirea unui teren situat in Comuna Garnic, satul Padina Matei, in suprafata de 408,56mp -
» 44 / 14.09.2022 - PHCL privind insusirea Raportului de evaluare teren intravilan nr. card. 30465 -
» 45 / 14.09.2022 - PHCL privind scaderea din evidenta analitica pe platitor a createlor fiscale datorate Bugetului local al comunei Garnic, de catre persoanele juridice radiate de la ORC -
» 46 / 26.09.2022 - PHCL privind implementarea proiectului si aprobarea indicatorilor tehnico-economici,DG, ET 301,SG pentru obiectivul de investitii-Reabilitare si modernizare Camin Cultural in regim P+1E si terasa din loc Padina Matei,comuna Garnic,j -
» PHCL 46 - PARTEA 1 -
» PHCL 46 - PARTEA 2 -
» PHCL 46 - PARTEA 3 -
» PHCL 46 - PARTEA 4 -
» PHCL 46 - PARTEA 5 -
» PHCL 46 - PARTEA 6 -
» PHCL 46 - PARTEA 7 -
» PHCL 46 - PARTEA 8 -
» PHCL 46 - PARTEA 9 -
» PHCL 46 - PARTEA 10 -
» PHCL 46 - PARTEA 11 -
» PHCL 47 / 28.09.2022 - Privind rectificarea bugetului local -
» PHCL 48 / 10.10.2022 - privind participarea Comunei Gârnic în cadrul proiectului cu titlul ,,Sisteme inteligente de management local Comuna Gârnic" în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,Pil -
» PHCL 49 / 12.10.2022 - Privind modificarea HCL 31 privind aprobarea depunerii proiectului-Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei -
» PHCL 50 / 16.11.2022 - Privind insusirea Raportului de evaluare nr. 64/29.10.2022 pentru imobilul teren intravilan inscris in CF nr.30472 nr. cad. 30472 situat in Padina Matei -
» PHCL 51 / 16.11.2022 - PHCL privind validarea dispozitiilor primarului comunei Garnic privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 -
» PHCL 52 / 16.11.2022 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 -
» PHCL 53 / 23.11.2022 - Privind desemnarea reprezentantilor CL Garnic in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Garnic, pentru anul scolar 2022-2023 -
» PHCL 54 / 06.12.2022- Privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul comunei Garnic pe anul scolar 2022-2023 -
» PHCL 55 / 07.12.2022 - Privind validarea dispozitiei nr. 148 -
» PHCL 56 / 07.12.2022 - Privind participarea Comunei Garnic la implementarea proiectului din investitia I.4-Implementarea a 3000km de trasee cicloturistice la nivel national- -
» PHCL 57 / 14.12.2022 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2021 -
» PHCL 58 / 16.12.2022- Privind -Programul pilot de acordare a unui suport alimentar- elevilor din Scoala Gimnaziala Garnic -
» PHCL 59 / 23.12.2022 - Privind rectificarea bugetului -
» PHCL 60 / 23.12.2022 - Privind aprobarea PAAP pe anul 2023 -
» PHCL 61 / 23.12.2022 - Privind validarea dispozitiei nr. 151 -
» PHCL 62 / 23.12.2022 - Privind stabilirea valorii impozitelor si taxelor locale in Comuna Garnic pentru anul 2023 -