PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari pe anul 2021» 1 / 04.01.2021 - PHCL privind aprobarea intocmirii Raportului de evaluare a bunurilor imobile, terenuri si constructii, care apartin domeniului public si privat al comunei Garnic -
» 2 / 07.01.2021 - PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2021 -
» 3 / 07.01.2021 - PHCL privind aprobarea intcmirii Raportului de evaluare a bunurilor imobile, terenuri si constructii, care apartin domeniului public si privat al comunei Garnic -
» 4 / 15.01.2021 - PHCL cu privire la insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2020 al Comunei Garnic -
» 5 / 18.01.2021 - PHCL privind validarea Dispozitiei nr. 2/08.01.2021 -
» 6 / 18.01.2021 - PHCL privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Garnic pentru perioada 2021-2027 -
» 7 / 05.02.2021 - PHCL privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN - Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic -
» 8 / 05.02.2021 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea PAAP 2021 -
» 9 / 08.02.2021 - PHCL aprobarea amenajamentului pastoral pentru Comuna Garnic, judetul Caras-Severin -
» 10 / 19.02.2021 - PHCL privind aprobarea amenajamentului fondului forestier pentru Comuna Garnic, judetul Caras-Severin -
» 11 / 24.02.2021 - PHCL privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic si serviciilor publice de interes local -
» 12 / 24.02.2021 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea PAAP pe anul 2021 -
» 13 / 25.02.2021 - PHCL privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non-casnici si a Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare -
» 14 / 05.03.2021 - PHCL privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022, de pe raza comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» 15 / 08.03.2021 - PHCL privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea in fata instantelor judecatoresti competente a intereselor comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» 16 / 06.04.2021 - PHCL privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile care apartin Comunei Garnic, judet Caras-Severin -
» 17 / 15.04.2021 - PHCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -
» 18 / 16.04.2021 - PHCL privind aprobarea utiliz─ârii excedentului pe anul 2020 pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare -
» 19 / 16.04.2021 - PHCL privind aprobarea elaborarii unui Studiu de oportunitate in vederea concesionarii unei suprafete de pana la 200 ha, teren din domeniul public al Comunei Garnic -
» 20 - 16.04.2021 - PHCL privind aprobarea Raportului de evaluare a bunului mobil Buldoexcavator Palazzani PB80 care apartine Comunei Garnic, jud. Caras-Severin -
» 21 / 21.04.2021 - PHCL cu privire la aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii Scolii Gimnaziale Garnic in anul scolar 2020-2021 -
» 22 / 19.05.2021 - PHCL privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 -
» 23 / 19.05.2021 - PHCL privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietate publica a comunei Garnic, a modului de valorificare a masei lemnoase precum si a preturilor de vanzare a acest -
» 24 / 14.06.2021 - PHCL privind aprobarea Proiectului tehnic de executie la obiectivul de investitii-Extindere retea electrica de distributie si de iluminat public stradal in satele Garnic si Padina Matei- -
» 25 / 14.06.2021 - PHCL privin aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor aflate in proprietatea privata a Comunei Garnic -
» 26 / 14.06.2021 - PHCL privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Garnic, localitatea Padina Matei din imobilul inscris in Anexa nr. 40, pozitia 27 din HG nr. 532/2002 -
» 27 / 14.06.2021 - PHCL privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte rezultate din activitatile de constructii si demolari de pe raza comunei Garnic -
» 28 / 14.06.2021 - PHCL privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Garnic, localitatea Padina Matei din imobilul inscris in CF nr. 30062 -
» 29 / 14.06.2021 - PHCL privind aprobarea caietului de sarcini aferent organizarii licitatiei publice pentru vanzarea bunurilor mobile Dacia Duster, Tractor, Remorca, Incarcator frontal, Cupa pietris, Buldoexcavator care apartin comunei Garnic -
» 30 / 14.06.2021 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea PAAP pe anul 2021 -
» 31 / 16.06.2021 - PHCL privind dezlipirea imobilelor situate in UAT Garnic, localitatea Padina Matei din imobilul inscris in CF nr. 2183 -
» 32 / 08.07.2021 - PHCL privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al CL Garnic -
» 33 / 09.07.2021 - PHCL privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic si ale serviciilor din subordine -
» 34 / 09.07.2021 - PHCL privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare Serviciului public de alimentare cu apa din subordinea CL Garnic -
» 35 / 12.07.2021 - PHCL pentru aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative CL Garnic -
» 36 / 28.07.2021 - PHLC privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Garnic pentru perioada 2021-2027 -
» 37 / 05.08.2021 - PHCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -
» 38 / 09.08.2021 - PHCL privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Garnic, din imobilul inscris in CF nr. 30065 Garnic -
» 39 / 09.08.2021 - PHCL privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Garnic, din imobilul inscris in CF nr. 30064 Garnic -
» 40 / 12.08.2021 - PHCL privind aprobarea Regulamentului de buna gospodarire a comunei Garnic -
» 41 / 18.08.2021 - PHCL referitor la incheierea unui acord de colaborare intre CL Garnic si UDSCR -
» 42 / 31.08.2021 - PHCL pentru modificarea si completarea HCL 41/30.10.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii si implementarea proiectului:-Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispo -
» 43 / 31.08.2021 - PHCL privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor mijloace fixe -
» 44 / 29.09.2021 - PHCL cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2021 al comunei Garnic -
» 45 / 11.10.2021 - PHCL privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantare de la bugetul local-MSG -
» 46 / 11.10.2021 - PHCL privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantare de la bugetul local-DC49 -
» 47 / 11.10.2021 - PHCL privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantare de la bugetul local-AAG -
» 48 / 13.10.2021 - PHCL privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2021 din fondul forestier proprietate publica a comunei Garnic, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum si a preturilor de vanzare a aces -
» 49 / 13.10.2021 - PHCL privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Garnic, localitatea Padina Matei din imobilul inscris in CF nr.2183 -
» 50 / 13.10.2021 - PHCL privind modificarea coeficientilor de ierarhizare de la 2 la 2,4/prilei de salarizare/ salariului de baza pentru Piecec Ventel, functionar public, Referent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic -
» 51 / 13.10.2021 - PHCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -
» 52 / 13.10.2021 - PHCL privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantare de la bugetul local-Modernizare retea stradala in satele Garnic si Padina Matei -
» 53 / 15.10.2021 - PHCL privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Compartimentului Asistenta sociala de la nivelul Comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» 54 / 15.10.2021 - PHCL privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobarea cofinantare de la bugetul local-Canalizare menajera si statie de epurare localitatea Padina Matei -
» 55 / 15.10.2021 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2021 -
» 56 / 26.10.2021 - PHCL privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 788mp -
» 57 / 26.10.2021 - PHCL privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 1297 -
» 58 / 26.10.2021 - PHCL privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 1360mp -
» 59 / 26.11.2021 - PHCL privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2022-2023 -
» 60 / 03.12.2021 - PHCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -
» 61 / 16.12.2021 - PHCL privind stabilirea valorii impozitelor si taxelor locale in Comuna Garnic pentru anul 2022 -
» 62 / 16.12.2021 - PHCL privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes loca pe anul 2022 -
» 63 / 21.12.2021 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 4 privind aprobarea PAAP pe anul 2021 -
» 64 / 23.12.2021 - PHCL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -
» 65 / 23.12.2021 - PHCL privind aprobarea PAAP pe anul 2022 -