PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari pe anul 2020» 1 / 07.01.2020 - PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020 -
» 2 / 31.01.2020 - PHCL privind neasumarea responsabilitatilor in vederea derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea ma -
» 3 / 04.02.2020 - PHCL privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.778.911,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.778.911,00 lei din fondul nerambu -
» 4 / 14.02.2020 - PHCL cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Garnic -
» 5 / 14.02.2020 - PHCL cu privire la insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2019 al comunei Garnic -
» 6 / 14.02.2020 - PHCL privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan din satul Padina Matei, domeniul public al comunei Garnic, cu modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Garnic -
» 7 / 26.03.2020 - PHCL privind aprobarea utilizarii sumei de 388.049,38 lei prevazuta in bugetul local in cap.84.02 pentru plata proiectului -Modernizare cu utilaje si echipamente specifice SVSU, in comuna Garnic- -
» 8 / 26.03.2020 - PHCL privind aprobarea alocarii sumei de 3857lei prevazuta in bugetul local in cap.70.02 pentru cofinantarea proiectului -Modernizare cu utilaje si echipamente specifice SVSU, in comuna Garnic- -
» 9 / 16.04.2020 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 70/23.12.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020 -
» 10 / 04.05.2020 - PHCL cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2020 al comunei Garnic -
» 11 / 05.05.2020 - PHCL privind scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si casarii, a unor bunuri mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul comunei Garnic -
» 12 / 12.05.2020 - PHCL privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul -Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Garnic si localitatea apartinatoare Padina Matei- -
» 13 / 15.05.2020 - PHCL privind mandatarea domnului Tismanariu Nicolae-Primarul Comunei Garnic pentru depunerea cererii de finantare nerambursabila prin PNDR, sub-masura 15.1-Plati pentru angajamente de silvo-mediu- -
» 14 / 18.05.2020 - PHCL privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 -
» 15 / 20.05.2020 - PHCL privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2020 din fondul forestier proprietate publica a comunei Garnic, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum si a preturilor de vanzare a aces -
» 16 / 21.05.2020 - PHCL privind implementarea proiectului -Instalatii de dezinfectare si dezinsectie pentru UAT Comuna Garnic, judetul Caras-Severin-,in cadrul PNDR 2014-2020 -
» 17 / 17.06.2020 - PHCL privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al Judetului Caras-Severin -
» 18 / 10.07.2020 - PHCL privind darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata de 10 ani catre Asociatia Dunarea Moldova Noua, a camerei/spatiului apartinand domeniului public de interes local al comunei Garnic, situat in incinta Casei culturale -
» 19 / 04.08.2020 - PHCL cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2020 al comunei Garnic -
» 20 / 07.08.2020 - PHCL privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care urmeaza a se recolta in anul 2020 din fondul forestier proprietate publica a comunei Garnic, a modului de valorificare a masei lemnoase, precum si a preturilor de vanzare a aces -
» 21 / 10.08.2020 - PHCL privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru infiintarea Serviciului de Gospodarie Comunala Garnic -
» 22 / 10.08.2020 - PHCL privind aprobarea infiintari serviciului public cu personalitate juridica: Serviciul Public de Gospodarie Comunala Garnic -
» 23 / 13.10.2020 - PHCL privind completarea Anexei la HCL 70/23.12.2019 privind aprobarea PAAP pe anul 2020 -
» 24 / 26.10.2020 - PHCL cu privire la aprobarea obiectivului de investitii si implementarea proiectului echipamente IT -
» 25 / 26.10.2020 - PHCL privind aprobarea infiintarii UIP echipamente IT -
» 26 / 26.10.2020 - PHCL privind aprobarea implementarii proiectului echipamente sanitare -
» 27 / 26.10.2020 - PHCL privind aprobarea infiintarii UIP echipamente sanitare -
» 28 / 10.11.2020 - PHCL privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare 900mp -
» 29 / 10.11.2020 - PHCL privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare 968mp -
» 30 / 10.11.2020 - PHCL privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare 1000mp -
» 31 / 26.11.2020 - PHCL privind vanzarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 968mp CF 30402 -
» 32 / 26.11.2020 - PHCL privind vanzarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 900mp, CF 30392 -
» 33 / 26.11.2020 - PHCL privind vanzarea fara licitatie publica a terenului in suprafata de 1000mp CF 30391 -
» 34 / 26.11.2020 - PHCL privind aprobarea R.O.F. CL Garnic -
» 35 / 26.11.2020 - PHCL privind aprobarea tarifelor/taxelor de salubrizare si a Actului aditional la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de colectare si transport nr. 251/29.06.2018 -
» 36 / 26.11.2020 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 70/23.12.2019 privind PAAP pe anul 2020 -
» 37 / 04.12.2020 - PHCL privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022, de pe raza comunei Garnic -
» 38 / 04.12.2020 - PHCL privind aprobarea achizitionarii unei autoutilitare/masina basculanta de pana la 4 tone -
» 39 / 11.12.2020 - PHCL privind aprobarea rectificariii bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2020 al comunei Garnic -
» 40 / 15.12.2020 - PHCL privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 831/13.12.2010 incheiat intre CL Garnic si CS Wind Project SRL -
» 41 / 15.12.2020 - PHCL privind validarea Dispozitiilor nr. 54 si 56/2020 privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Garnic pe anul 2020 -
» 42 / 15.12.2020 - PHCL privind validarea Dispozitiei nr. 91/11.12.2020 a primarului comunei Garnic, judetul Caras-Severin privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 -
» 43 / 22.12.2020 - PHCL privind aprobarea PAAP pe anul 2021 -