PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Hotararile Autoritatii Deliberative


» HCL 1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 2 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 3 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 4 - Privind aprobarea PAAP pe anul 2021 -
» HCL 5 - Privind stabilirea componentei echipei mobile de interventie la cazurile de violenta domestica in familie -
» HCL 6 - Privind aprobarea intocmirii Raportului de evaluare pentru mijloacele fixe si obiectivelor de inventar din patrimoniul comunei Garnic -
» HCL 7 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2021 -
» HCL 8 - Privind aprobarea intocmirii Raportului de reevaluare a bunurilor imobile, terenuri si constructii, care apartin domeniului public si privat al comunei Garnic -
» HCL 9 - Privind insusirea raportului privin starea economica, sociala si de mediu pe anul 2020 al comunei Garnic -
» HCL 10 - Privind validarea Dispozitiei nr. 2/08.01.2021 -
» HCL 11 - Privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Garnic pentru perioada 2021-2027 -
» HCL 12 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 13 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 14 - Privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN - Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic -
» HCL 15 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea PAAP 2021 -
» HCL 16 - Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru Comuna Garnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 17 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 18 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 19 - Privind aprobarea amenajamentului fondului forestier pentru Comuna Garnic -
» HCL 20 - Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Garnic si servciile publice de interes local -
» HCL 21 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea PAAP pe anul 2021 -
» HCL 22 - Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non-casnici si a Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare -
» HCL 23 - Privind organizarea retelei scolare 2021-2022 -
» HCL 24 - Privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea in fata instantelor judecatoresti competente a intereselor comunei Garnic -