PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari ale Consiliului local» 1 / 07.01.2020 - PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020 -
» 2 / 31.01.2020 - PHCL privind neasumarea responsabilitatilor in vederea derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea ma -
» 3 / 04.02.2020 - PHCL privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.778.911,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.778.911,00 lei din fondul nerambu -
» 4 / 14.02.2020 - PHCL cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al comunei Garnic -
» 5 / 14.02.2020 - PHCL cu privire la insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2019 al comunei Garnic -
» 6 / 14.02.2020 - PHCL privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan din satul Padina Matei, domeniul public al comunei Garnic, cu modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Garnic -
» 7 / 26.03.2020 - PHCL privind aprobarea utilizarii sumei de 388.049,38 lei prevazuta in bugetul local in cap.84.02 pentru plata proiectului -Modernizare cu utilaje si echipamente specifice SVSU, in comuna Garnic- -
» 8 / 26.03.2020 - PHCL privind aprobarea alocarii sumei de 3857lei prevazuta in bugetul local in cap.70.02 pentru cofinantarea proiectului -Modernizare cu utilaje si echipamente specifice SVSU, in comuna Garnic- -