PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari ale Consiliului local» PHCL 1 / 13.01.2023 - Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venitul minim garantat pentru anul 2023 -
» PHCL 2 / 25.01.2023 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 -
» PHCL 3 / 25.01.2023 - Privind atestarea bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Garnic -
» PHCL 4 / 25.01.2023 - Privind insusirea Raportului anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Garnic si activitatea administratiei publice locale in anul 2022 -
» PHCL 5 / 25.01.2023 - Privind aderarea UAT Garnic, prin CL Garnic la Asociatia GAL Clisura Dunarii ca membru partener in vederea depunerii SDL prin accesarea PNS PAC 2023-2027 -
» PHCL 6 / 31.01.2023 - privind aprobarea Raportului privind activitateadesfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem II al anului 2022, angajati ai Primariei comunei Garnic -
» PHCL 7 / 09.02.2023 - Privind prelungirea Scrisorii de Garantie nr/ 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN -
» PHCL 8 / 09.02.2023 - Privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu MMSS, in cadrul proiectului „HUB de servicii MMS-SII MMSS” -
» PHCL 9 / 27.02.2023 - Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in REG AGR pentru trim IV al anului 2022 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati -
» PHCL 10 / 27.02.2023 - Privind aprobarea scoaterii din functiune si a valorificarii prin licitatie publica a bunuluimijloc fix - autoturism Dacia Duster -
» PHCL 11 / 27.02.2023 - Privind aprobarea participarii Comunei Garnic in cadrulproiectului transfrontalier-Gardienii Carpatilor-in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului IPA Interreg RO-SRB 2021-2027, Prioritate Program 1-Protectia mediului -
» PHCL 12 . 27.02.2023 - Privind participarea Comunei Garnic in cadrul proiectului-Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant Scoala Gimnaziala din Comuna Garnic -
» PHCL 13 / 17.03.2023 - Privind aprobarea participarii la PNRR/2022/C10 -
» PHCL 14 / 27.03.2023 - Privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, stabi -