PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari ale Consiliului local» 1 / 04.01.2021 - PHCL privind aprobarea intocmirii Raportului de evaluare a bunurilor imobile, terenuri si constructii, care apartin domeniului public si privat al comunei Garnic -
» 2 / 07.01.2021 - PHCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2021 -
» 3 / 07.01.2021 - PHCL privind aprobarea intcmirii Raportului de evaluare a bunurilor imobile, terenuri si constructii, care apartin domeniului public si privat al comunei Garnic -
» 4 / 15.01.2021 - PHCL cu privire la insusirea raportului privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 2020 al Comunei Garnic -
» 5 / 18.01.2021 - PHCL privind validarea Dispozitiei nr. 2/08.01.2021 -
» 6 / 18.01.2021 - PHCL privind aprobarea elaborarii strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Garnic pentru perioada 2021-2027 -
» 7 / 05.02.2021 - PHCL privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr. 68/08.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN - Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic -
» 8 / 05.02.2021 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea PAAP 2021 -
» 9 / 08.02.2021 - PHCL aprobarea amenajamentului pastoral pentru Comuna Garnic, judetul Caras-Severin -
» 10 / 19.02.2021 - PHCL privind aprobarea amenajamentului fondului forestier pentru Comuna Garnic, judetul Caras-Severin -
» 11 / 24.02.2021 - PHCL privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic si serviciilor publice de interes local -
» 12 / 24.02.2021 - PHCL privind completarea Anexei la HCL nr. 4/25.01.2021 privind aprobarea PAAP pe anul 2021 -
» 13 / 25.02.2021 - PHCL privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non-casnici si a Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare -
» 14 / 05.03.2021 - PHCL privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022, de pe raza comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» 15 / 08.03.2021 - PHCL privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea in fata instantelor judecatoresti competente a intereselor comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» 16 / 06.04.2021 - PHCL privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor mobile care apartin Comunei Garnic, judet Caras-Severin -
» 17 / 15.04.2021 - PHCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -