PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

HOTARARI PE ANUL 2019» HCL 1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 2 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 3 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 4 - Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si dezvoltare in cuantum de 455.619,73 lei din excedentul bugetului local al comunei Girnic -
» HCL 5 - Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 -
» HCL 6 - Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019 -
» HCL 7 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 8 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 9 - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 -
» HCL 10 - Privind aprobarea modificarii organigrameii si statului de functii ale aparatului de specialitate al priamrului comunei Garnic si serviciilor publice de interes local -
» HCL 11 - Privind aprobarea Raportului primarului pentru anul 2018 privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Garnic -
» HCL 12 - Privind aprobarea modificarii coeficientilor de ierarhizare/grile de salarizare/salariile de baza pentru functionarul public si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic incepand cu data de 01. -
» HCL 13 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 14 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 15 - Privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobare cofinantare de la bugetul local pentru obiectivul de investitii-Reabilitare DC 49 Moldova noua-Padina Matei -
» HCL 16 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/08.01.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 -
» HCL 17 - Privind aprobarea efectuarii SF (DALI) pentru investitia-Extindere alimentare cu apa, canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Padina Matei, comuna Garnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 18 - Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic si serviciilor publice de interes local -
» HCL 19 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 20 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 21 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 22 - Privind aprobarea bugetului local din anul 2019 al comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 23 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 24 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 25 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Garnic pe anul 2019 -
» HCL 26 - Privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Valea Carasului-Valea Almajului-Clisura Dunarii- -
» HCL 27 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 28 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 29 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 30 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2019 finantate integral sau partial din venituri proprii la SC APA-CANAL GIRNIC SRL -
» HCL 31 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/08.01.2019 privind aprobarea PAAP pe anul 2019 -
» HCL 32 - Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul Padin Matei, domeniul public al comunei Garnic in suprafata de 566mp -
» HCL 33 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Garnic pe anul 2019 -
» HCL 34 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 35 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 36 - Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica -Alimentare cu apa localitatea Garnic, judet Caras-Severin- -
» HCL 37 - Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica -Modernizare strazi in localitatea Garnic, judet Caras-Severin- -
» HCL 38 - Privind dizolvarea, lichidarea si radierea SC Apa-Canal Girnic SRL in care UAT Garnic este asociat unic -
» HCL 39 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018 -
» HCL 40 - Privind aprobarea procesului-verbal -
» HCL 41 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 42 - Cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2019 al comunei Garnic -
» HCL 43 - Privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unei manifestari culturale, artistice si sportive organizate de Consiliul Local Garnic -
» HCL 44 - Privind modificarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Garnic pentru anul scolar 2019-2020 -
» HCL 45 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 46 - Privind aprobarea procesului-verbal -
» HCL 47 - Privind aprobarea organigramei, a statului de personal si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Garnic -
» HCL 48 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 49 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 50 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Garnic pe anul 2019 -
» HCL 51 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiti, a valorii revizuite a investitiei -Gradinita cu probram normal cu 2 sali de grupa Padina Matei - Lucrari Consiliul Local Girnic- -
» HCL 52 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiti, a valorii totale revizuite a investitiei -Extindere alimentare cu apa, canalizare menajera si statie de epurare, localitatea Padina Matei- -
» HCL 53 - Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 680000 lei -
» HCL 54 - Privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 7000000 lei -
» HCL 55 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 56 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 57 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 58 - Privind aprobarea actualizarii datelor si diminuarea suprafetei de teren de la 147mp la 140mp in CF nr.30336, nr cad/top 30336, loc Padina Matei, comuna Garnic -
» HCL 59 - Privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei Garnic -
» HCL 60 - Privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Garnic -
» HCL 61 - Privind aprobarea dezlipirii imobilului LOT 2 in suprafata de teren de 1000mp din CF nr.2183, nr. cad./top. 1338/1/6/1/1/a/1/a/2/a/1/a,localitatea Padina Matei, comuna Garnic -
» HCL 62 - Privind aprobarea dezlipirii imobilului LOT 1 in suprafata de teren de 900mp din CF nr. 2183, nr. cad./top. 1338/1/6/1/1/a/1/a/2/a/1/a, localitatea Padina Matei, comuna Garnic -
» HCL 63 - Privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare suprafata de teren 566mp -
» HCL 64 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 65 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 66 - Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2019 al comunei Garnic -
» HCL 67 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 68 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 69 - Privind vanzarea fara licitatie publica a terenului intravilan cu categorie de folosinta curti constructii, in suprafata de 566mp -
» HCL 70 - Privind aprobarea PAAP pe anul 2020 -
» HCL 71 - Privind aprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investii -Modernizare strazi in localitatea Garnic, comuna Garnic, judet Caras-Severin- -
» HCL 72 - Privind aprobarea Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa incheierea contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitii-Alimentare cu apa localitatea Garnic, comuna Garnic, judet Caras-Severin- -
» HCL 73 - Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2019 al Comunei Garnic -
» HCL 74 - Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021, de pe raza comunei Garnic, judetul Caras-Severin -