PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» HCL 1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 2 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 3 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 4 - Privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si dezvoltare in cuantum de 455.619,73 lei din excedentul bugetului local al comunei Girnic -
» HCL 5 - Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 -
» HCL 6 - Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019 -
» HCL 7 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 8 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 9 - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 -
» HCL 10 - Privind aprobarea modificarii organigrameii si statului de functii ale aparatului de specialitate al priamrului comunei Garnic si serviciilor publice de interes local -
» HCL 11 - Privind aprobarea Raportului primarului pentru anul 2018 privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Garnic -
» HCL 12 - Privind aprobarea modificarii coeficientilor de ierarhizare/grile de salarizare/salariile de baza pentru functionarul public si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic incepand cu data de 01. -
» HCL 13 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 14 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 15 - Privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobare cofinantare de la bugetul local pentru obiectivul de investitii-Reabilitare DC 49 Moldova noua-Padina Matei -
» HCL 16 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/08.01.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 -
» HCL 17 - Privind aprobarea efectuarii SF (DALI) pentru investitia-Extindere alimentare cu apa, canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Padina Matei, comuna Garnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 18 - Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic si serviciilor publice de interes local -
» HCL 19 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 20 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 21 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 22 - Privind aprobarea bugetului local din anul 2019 al comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 23 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 24 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 25 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Garnic pe anul 2019 -
» HCL 26 - Privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara -Valea Carasului-Valea Almajului-Clisura Dunarii- -
» HCL 27 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 28 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 29 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 30 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli din anul 2019 finantate integral sau partial din venituri proprii la SC APA-CANAL GIRNIC SRL -
» HCL 31 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/08.01.2019 privind aprobarea PAAP pe anul 2019 -
» HCL 32 - Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul Padin Matei, domeniul public al comunei Garnic in suprafata de 566mp -
» HCL 33 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Garnic pe anul 2019 -
» HCL 34 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 35 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 36 - Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica -Alimentare cu apa localitatea Garnic, judet Caras-Severin- -
» HCL 37 - Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica -Modernizare strazi in localitatea Garnic, judet Caras-Severin- -
» HCL 38 - Privind dizolvarea, lichidarea si radierea SC Apa-Canal Girnic SRL in care UAT Garnic este asociat unic -
» HCL 39 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018 -