PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Dispozitii emise de primar

 

» 1 / 03.01.2019 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati catre domnul Cirpian Gheorghe -
» 2 / 07.01.2019 - Dispozitie privind convocarea de indata in sedinta de lucru a Consiliului Local Garnic -
» 3 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-nei Rosu Francisca Simona, inspector din cadrul Compartimentului financiar-contabil -
» 4 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Popescu Gheorghe, secretar comuna grad 2 -
» 5 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Cirpian Gheorghe, consilier din cadrul Compartimentului asistenta sociala -
» 6 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Piecec Ventel, referent din cadrul Compartimentului registrul agricol -
» 7 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Tismanaru Ghita Florin, sef SVSU -
» 8 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Strain Ilie, consilier din cadrul Compartimentului financiar-contabil -
» 9 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-nei Virba Iozefina, guard comuna Garnic -
» 10 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Marisescu Ilie, muncitor necalificat comuna Garnic -
» 11 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Popescu Cristian, muncitor necalificat comuna Garnic -
» 12 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Popescu Viorel, referent din cadrul Compartimentului implementare proiecte -
» 13 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Marisescu Gheorghe Narcis, referent din cadrul Compartimentului implementare proiecte -
» 14 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Sporea Gheorghe, sofer comuna Garnic -
» 15 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Turcin Claudiu Iasmin, referent din cadrul compartimentului turism -
» 16 - 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Strain Ion Ovidiu, referent din cadrul Compartimentului turism -
» 17 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Merhaut iosif, referent din cadrul Compartimentului culturar -
» 18 / 08.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului de baza al d-lui Sporea Ion, referent din cadrul compartimentului cultura -
» 19 / 14.01.2019 - Dispozitie privind constituirea comisiei permanente privind achizitiile publice directe pe anul 2019 -
» 20 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Sporea Ana, asistent personal -
» 21 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Strain Maria, asistent personal -
» 22 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Tismanar Anica, asistent personal -
» 23 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Sporea Anica, asistent personal -
» 24 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Sporea Geta, asistent personal -
» 25 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Boboescu Ileana, asistent personal -
» 26 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Sporea Anica, asistent personal -
» 27 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Stara Ventel, asistent personal -
» 28 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Capit Anca, asistent personal -
» 29 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Carpean Maria, asistent personal -
» 30 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Marisescu Anica, asistent personal -
» 31 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Marisescu Elisabeta, asistent personal -
» 32 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Piecec Maria, asistent personal -
» 33 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Marisescu Daniel, asistent personal -
» 34 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Popescu Ana, asistent personal -
» 35 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea salariului d-lui/d-nei Boboescu Elisabeta Lavinia Andreea, asistent personal -
» 36 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei lunare de insotitor a d-nei/d-lui Marisescu Elisaveta, persoana cu handicap grav -
» 37 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei lunare de insotitor a d-nei/d-lui Cizler Ecaterina, persoana cu handicap grav -
» 38 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei lunare de insotitor a d-nei/d-lui Cres Carol, persoana cu handicap grav -
» 39 / 15.01.2019 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei lunare de insotitor a d-nei/d-lui Sporea Iosif, persoana cu handicap grav -
» 40 / 17.01.2019 - Dispozitie privind promovarea d-lui Merhaut Iosif in functia contractuala de executie de referent, treapta IA, din cadrul Compartimentului Cultura al aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic -
» 41 / 17.01.2019 - Dispozitie privind promovarea d-lui Sporea Ion in functia contractuala de executie de referent, treapta IA, din cadrul Compartimentului Cultura al aparatului de specialitate al primarului -
» 42 / 17.01.2019 - Dispozitie privind promovarea d-lui Popescu Viorel in functia contractuala de executie de referent, treapta II, din cadrul Compartimentului Implementare proiecte al aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic -
» 43 / 17.01.2019 - Dispozitie privind promovarea d-lui Marisescu gheorghe Narcis in functia contractuala de executie de referent, treapta II, din cadrul Compartimentului Implementare proiecte al aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic -
» 44 / 17.01.2019 - Dispozitie privind promovarea d-lui Turcin Claudiu Iasmin in functia contractuala de executie de referent, treapta II, din cadrul Compartimentului Turism al aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic -
» 45 / 17.01.2019 - Dispozitie privind promovarea d-lui Strain Ion Ovidiu in functia contractuala de executie de referent, treapta II, din cadrul Compartimentului Turism al aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic -
» 46 / 17.01.2019 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Garnic -
» 47 / 22.01.2019 - Dispozitie privind modificarea coeficientului de salarizare de la 2,2 la 2,4 pentru domnul Cirpian gheorghe, consilier grad profesional principal studii superioare -
» 48 / 22.01.2019 - Dispozitie privind modificarea coeficientului de salarizare de la 1,1 la 1,2 pentru domnul Marisescu Ilie, muncitor necalificat -
» 49 / 22.01.2019 - Dispozitie privind modificarea coeficientului de salarizare de la 1,1 la 1,2 pentru domnul Popescu Cristian, muncitor necalificat -
» 50 / 22.01.2019 - Dispozitie privind modificarea coeficientului de salarizare de la 1,3 la 2 pentru domnul Popescu Viorel, Referent II -
» 51 / 22.01.2019 - Dispozitie privind modificarea coeficientului de salarizare de la 1,2 la 1,3 pentru domnul Sporea Gheorghe, sofer I -
» 52 / 22.01.2019 - Dispozitie privind acordarea ajutorului social -
» 53 / 31.01.2019 - Dispozitie privind desemnarea unui expert cooptat la comisia de evaluare a ofertelor -
» 54 / 31.01.2019 - Dispozitie privind inlocuirea domnului Calnicean Gheorghe din calitatea de membru al comisiei de atribuire a contractului de achizitie publica-Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic, judetul Caras-Severin -
» 55 / 08.02.2019 - Dispozitie privind constituirea comisiei in vederea atribuirii contractului de achizitie publica-Alimentare cu apa localitatea Girnic, comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» 56 / 15.02.2019 - Dispozitie pentru constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie -
» 57 / 18.02.2019 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a atributiilor detinute de d-l Piecec Ventel, referent, catre d-l Cirpian Gheorghe, consilier -
» 58 / 12.03.2019 - Dispozitie cu privire la incetarea contractului de munca a dlui Stara Ventel din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav Stara Ioana -
» 59 / 18.03.2019 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Garnic -
» 60 / 22.03.2019 - Dispozitie pentru modificarea contractului individual de munca inchiat intre Comuna Garnic si dl Marisescu Daniel-asistent personal al persoanei cu handicap grav Marisescu Gabriel Daniel Gheorghe -
» 61 / 02.04.2019 - Dispozitie pentru incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului Sporea Iosif - persoana cu handicap grav -
» 62 / 02.04.2019 - Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii-Construire dispensar uman localitatea Padina Matei- -
» 63 / 02.04.2019 - Dispozitie cu privire la constituirea comisiei in vederea atribuirii contractului de achizitie publica-Modernizare strazi in localitatea Garnic, comuna Garnic, judetul Caras-Severin- -
» 64 / 05.04.2019 - Dispozitie privind constituirea Comisiei de constatare a ocuparii unui teren -
» 65 / 08.04.2019 - Dispozitie privind desemnarea dlui Marisescu Gheorghe Narcis, referent, compartimentul implementare proiecte europene in Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Natural Portile de Fier -
» 66 / 15.04.2019 - Dispozitie privind angajarea cu contract individual de munca a dsoarei Chisalita Maria in functia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav- Chisalita Maria -
» 67 / 15.04.2019 - Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019 -
» 68 / 19.04.2019 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Garnic -
» 69 / 02.05.2019 - Dispozitie privind numirea dlui Strain Ilie in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic -
» 70 / 21.05.2019 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului local Garnic -
» 71 / 27.05.2019 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav -
» 72 / 27.05.2019 - Dispozitie pentru revocarea pe motiv de ilegalitate a Dispozitiei nr. 65/08.04.2019 privind desemnarea dlui Marisescu Gheorghe-Narcis in Consiliul Consultativ de Administrare a Parcului Natural Portile de Fier -
» 73 / 13.06.2019 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati catre domnul Marisescu Gheorghe Narcis -
» 74 / 18.06.2019 - Dispozitie cu privire la constituirea comisiei in vederea atribuirii contractului de achizitie publica-Modernizare cu utilaje si echipamente specifice a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, in comuna Girnic- -
» 75 / 01.07.2019 - Dispozitie privind stabilirea datei, conditiilor si bibliografiei pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functia publica de consilier, clasa I din Cadrul Compartimentului Asistenta so -
» 76 / 01.07.2019- Dispozitie privind constituirea comiisiilor de concurs/examen si de solutionare a contestatiilor pentru concursul/examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut ce va fi organizat in perioada 01.08.2019-08.0 -
» 77 / 08.07.2019 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a atributiilor si responsabilitatilor detinute de dl. Popescu Viorel, referent, catre dl. Marisescu Gheorghe Narcis -
» 78 / 08.07.2019 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a atributiilor si responsabilitatilor detinute de dl. Piecec Ventel, referent, catre dl. Strain Ilie, consilier -
» 79 / Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Garnic din data de 29.07.2019 -
» 80 / 26.07.2019 - Dispozitie cu privire la modificarea cim al dnei Popescu Ana in functia de as pers pt pers cu handicap grav Popescu Gabriel-Ionut-Cristian -
» 81 / 05.08.2019 - Dispozitie privind promovarea in grad profesional a dlui Cirpian Gheorghe, functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Garnic, judet Caras-Severin -
» 82 / 26.08.2019 - Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Garnic din data de 30.08.2019 -
» 83 / 27.08.2019 - Dispozitie pentru constituirea Comisiei de urmarire a respectarii disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora -
» 84 / 29.08.2019 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav -
» 85 / 05.09.2019 - Dispozitie privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Garnic din data de 06.09.2019 -
» 86 / 12.09.2019 - Dispozitie pentru modificarea contractului individual de munca incheiat intre Comuna Garnic si doamna Boboescu Elisabeta Lavinia Andreea-asistent personal al persoanei cu handicap grav Boboescu Ionut Catalin -
» 87 / 12.09.2019 - Dispozitie pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri persoanelor beneficiare de Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare -
» 88 / 12.09.2019 - Dispozitie pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri persoanelor beneficiare de Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare -
» 89 / 12.09.2019 - Dispozitie pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri persoanelor beneficiare de Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare -
» 90 / 12.09.2019 - Dispozitie pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri persoanelor beneficiare de Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare -
» 91 / 24.09.2019 - Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile Presedintelui Romaniei din anul 2019 -