PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Proiecte de hotarari ale Consiliului local» 1 / 03.01.2019 - Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si dezvoltare in cuantum de 455.619,73 lei din excedentul bugetului local al comunei Girnic -
» 2 / 04.01.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului primarului pentru anul 2018 privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Garnic -
» 3 / 08.01.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2019 -
» 4 / 17.01.2019 - Proiect de hotarare privind modificarea coeficientilor de ierarhizare/grile de salarizare/salariile de baza pentru funcionarul public si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic incepa -
» 5 / 11.03.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si aprobare cofinantare de la bugetul local pentru obiectivul de investitii-Reabilitare DC 49 Moldova Noua-Padina Matei -
» 6 / 11.03.2019 - Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 5/08.01.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 -
» 7 / 18.03.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate (DALI) pentru investitia-Extindere alimentare cu apa, canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Padina Matei, comuna Girnic, judetul Caras-Sever -
» 8 / 18.03.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Garnic si servciilor publice de interes local -
» 9 / 11.04.2019 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local din anul 2019 al comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» 10 / 21.05.2019 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Garnic pe anul 2019 -
» 11 / 21.05.2019 - Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara-Valea Carasului-Valea Almajului-Clisura Dunarii -
» 12 / 31.05.2019 - Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 de pe raza comunei Garnic, judetul Caras-Severin -
» 13 / 24.06.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, finantate integral sau partial din venituri proprii la SC APA CANAL GIRNIC SRL -
» 14 / 24.06.2019 - Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 5/08.01.2019 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 -
» 15 / 03.07.2019 - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul Padina Matei, comeniul public al comunei Garnic in suprafata totala de 566mp -
» 16 / 03.07.2019 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Garnic pe anul 2019 -
» 17 /08.08.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica-Alimentare cu apa localitatea Garnic, judet Caras-Severin- -
» 18 / 08.08.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica-Modernizare strazi in localitatea Garnic, comuna Garnic, judet Caras-Severin- -
» 19 / 08.08.2019 - Proiect de hotarare privind dizolvarea, lichidarea si radierea SC Apa-Canal Girnic SRL in care UAT Garnic este asociat unic -
» 20 / 08.08.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018 -
» 21 / 05.09.2019 - Proiect de hotarare privind alocarea unor sume de bani pentru sustinerea financiara a unei manifestari culturale, artistice si sportive organizate de Consiliul Local Garnic -
» 22 / 05.09.2019 - Proiect de hotarare privind modificarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Garnic pentru anul scolar 2018-2019 -
» 23 / 07.10.2019 - Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de personal si statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Garnic -