PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Hotarari pe anul 2017» HCL 1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 2 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 3 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 4 - Privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 cu excedentul anului 2015 in suma de 830.081,80 lei -
» HCL 5 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 6 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 7 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 -
» HCL 8 - Privind aprobarea Progaramului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 -
» HCL 9 - Privind aprobarea planului anual de actiuni sau interes local pe anul 2017 -
» HCL 10 - Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Girnic pentru anul scolar 2017-2018 -
» HCL 11 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Reabilitare DC 49 Moldova Noua - Padina Matei,, judetul Caras-Severin -
» HCL 12 - Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii ca obligatie stabilita de o instanta de judecata -
» HCL 13 - Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2016 al comunei Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 14 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 15 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 16 - Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Girnic pentru anul 2017 -
» HCL 17 - Privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Intercom Deseuri,, Caras-Severin -
» HCL 18 - Privind aprobarea intocmirii ,,Studiului hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitar si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, conform HG nr. 930/2005 si Ordinul MMP nr. 1278/2011 aferente sursei de alimentare cu ap -
» HCL 19 - Privind aprobarea refacerii strazilor interioare in comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 20 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Dispensar uman localitatea Padina-Matei, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 21 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Modernizare strazi in localitatea Padina-Matei, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 22 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Alimentare cu apa localitatea Girnic, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 23 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Canalizare menajera, Statie de Epurare in localitatea Padina Matei, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 24 - Privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Girnic, localitatea Girnic din imobilul inscris in CF nr. 1450 -
» HCL 25 - Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic pe anul 2017 -
» HCL 26 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 27 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 28 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 29 - Privind aprobarea Normelor de salubrizare ale comunei Girnic, jud. Caras-Severin -
» HCL 30 - Privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a comunei Girnic -
» HCL 31 - Privind aprobarea amenajarii punctelor de colectare a deseurilor in comuna Girnic, jud. Caras-Severin -
» HCL 32 - Privind aprobarea obiectivului de investitie ,,Cresterea eficinetei energetice a cladirii Casa de cultura Padina Matei, comuna Girnic, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 33 - Privind aprobarea elaborarii Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Cresterea eficinetei energetice a cladirii Casa de cultura Padina Matei, comuna Girnic, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 34 - Privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Girnic, loc. Padina Matei din imobilul inscris in CF nr. 2183 -
» HCL 35 - Privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Girnic a suprafetei de teren de 633 mp -
» HCL 36 - Privind aprobarea incheierii conventiei privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunei Girnic cu Federatia Caritas a Diecezei Timisoara -
» HCL 37 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii SC APA-CANAL GIRNIC SRL -
» HCL 38 - Privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Girnic, loc. Padina Matei din imobilul inscris in CF nr. 2183 -
» HCL 39 - Privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Girnic, loc. Padina Matei din imobilul inscris in CF nr. 2183 -
» HCL 40 - Privind aprobarea valorii investitiei a proiectului ,,Modernizare strazi in comuna Girnic satele Girnic si Padina Matei,, -
» HCL 41 - Privind aprobarea solicitatii unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN -
» HCL 42 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 8/14.02.2017 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 -
» HCL 43 - Privind aprobarea proiectului de ordine de z -
» HCL 44 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 45 - Privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate DALI pentru investitia ,,Canalizare menajera si statie de epurare in loc. Padina Matei, comuna Girnic,, -
» HCL 46 - Privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate DALI pentru investitia ,,Alimentare cu apa in loc. Girnic, comuna Girnic,, -
» HCL 47 - Privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate pentru lucrarea ,,Refacere tronson calamitat pe DC 49 intre km 4+990 si 5+070,, -
» HCL 48 - Privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate pentru lucrarea ,,Refacere tronson calamitat pe DC 49 intre km 8+300 si 8+450,, -
» HCL 49 - Privind aprobarea achizitionarii unui cort demontabil pentru evenimente -
» HCL 50 - Privind aprobarea achizitionarii de vesela pentru evenimente -
» HCL 51 - Privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Girnic -
» HCL 52 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 8 / 14.02.2017 privind aprobarea Progaramului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 -
» HCL 53 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 54 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 55 - Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Girnic pentru anul 2017 -
» HCL 56 - Privind aprobarea participarii delegatiei comunei Girnic la ,,serbarile folclorice din localitatea Klenci,, Republica Cehia -
» HCL 57 - Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Girnic pentru anul 2017 -
» HCL 58 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind investitia ,,Modernizare si dotarea Casa Culturala Petr Glaser Comuna Girnic,, -
» HCL 59 - Privind aprobarea implementarii proiectului ,,Modernizare si dotarea Casa Culturala Petr Glaser Comuna Girnic,, -
» HCL 60 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 61 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 62 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 63 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2017 -
» HCL 64 - Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionaii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Girnic -
» HCL 65 - Privind aprobarea participarii comunei Girnic in calitate de membru fondator al Filialei Caras Severin a Asociatiei Comunelor din Romania -
» HCL 66 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 8 / 14.02.2017 privind aprobarea Progaramului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 -
» HCL 67 - Privind aprobarea aderarii comunei Girnic la Asociatia Comunelor din Romania -
» HCL 68 - Privind aprobarea dezmemrarii unui teren intravilan din satul Girnic, domeniu public al comunei Girnic in 2 (doua) loturi funciare distincte, cu modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Girnic -
» 69 / 02.10.2017 - Privind aprobarea procesului verba -
» 70 / 02.10.2017 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» 71 / 02.10.2017 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2017 -
» 72 / 02.10.2017 - Privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri de natura obiectelor de inventar aflate in patrimoniul comunei Girnic -
» 73 / 02.10.2017 - Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul Girnic, domeniul public al comunei Girnic, in suprafata totala de 414 mp -
» 74 / 02.10.2017 - Privind validarea Dispozitie nr. 88 / 15.09.2017 privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2017 -
» 75 / 27.1.02017 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 76 / 27.10.2017 - Privind aprobarea proiectului de ordine de z -
» HCL 77 - Privind aprobarea deviziului general si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa Girnic, comuna Girnic, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 78 - Privind aprobarea deviziului general si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Canalizare menajera si statie de epurare loc. Padina-Matei, comuna Girnic, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 79 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in loc. Girnic, comuna Girnic, jud. Caras-Severin,, -
» HCL 80 - Privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Girnic, loc. Padina-Matei din imobilul inscris in CF nr. 2183 -
» HCL 81 - Privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Girnic, loc. Girnic din imobilul inscris in CF nr. 220 -
» HCL 82 - privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 83 - privind aprobarea proiectului de ordine de z -
» HCL 84 - privind modificarea HCL nr. 25/30.03.2017 privind aprobarea organigramei si statutului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic pe anul 2017 -
» HCL 85 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul PADINA MATEI, domeniul public al comunei GIRNIC in suprafata totala de 81 mp -
» HCL 86 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul PADINA MATEI, domeniul public al comunei GIRNIC in suprafata totala de 619 mp -
» HCL 87 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul PADINA MATEI, domeniul public al comunei GIRNIC in suprafata totala de 131 mp -
» HCL 88 - privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare -
» HCL 89 - Privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare -
» HCL 90 - Privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare -
» HCL 91 - Privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare -
» HCL 92 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 93 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 94 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2017 -
» HCL 95 - Privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2016 -
» HCL 96 - Privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare -
» HCL 97 - Privind aprobarea Raportului de evaluare al terenului cuprins in C.F. nr. 2183, a comuna Girnic, jud. Caras-Severin -
» HCL 98 - Privind validarea Dispozitiei nr. 186/04.12.2017 privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2017 -
» HCL 99 - Privind organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Girnic, pentru anul scolar 2018-2019 -
» HCL 100 - Privind aprobarea Actului Constitutiv si al Statutului ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „BANAT-CLISURA DUNARII” -
» HCL 101 - Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Girnic -