PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Dispozitii pe anul 2017» 1 / 05.01.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 2 / 17.01.2017 - Dispozitie privind incetarea ajutorului social conform Legii 416/2001 a d-lui Masec Vasile -
» 3 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Marasescu Elisabera -
» 4 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Anica -
» 5 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Piecec Maria -
» 6 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Strain Maria -
» 7 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Ana -
» 8 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-lui Chisalita Adrian Nicolae -
» 9 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-lui Stara Ventel -
» 10 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-lui Marisescu Daniel -
» 11 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Tismanar Anica -
» 12 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Carpean Maria -
» 13 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Boboescu Ileana -
» 14 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Geta -
» 15 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Anica -
» 16 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Capit Anca -
» 17 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Marisescu Anica -
» 18 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Popescu Ana -
» 19 / 27.01.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Marisescu Mariana-Alina -
» 20 / 27.01.2017 - Dispozitie privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-lui Masec Vasile -
» 21 / 27.01.2017 - Dispozitie privind stabilirea salariului d-nei Sporea Anica -
» 22 / 27.01.2017 - Dispozitie privind stabilirea salariului d-nei Marasescu Elisabeta -
» 23 / 08.02.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 24 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Virba Iozefina -
» 25 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Marisescu Ilie -
» 26 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Popescu Cristian -
» 27 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Strain Ilie -
» 28 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Sporea Ion -
» 29 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Merhaut Iosif -
» 30 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Cirpian Gheorghe -
» 31 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Piecec Ventel -
» 32 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Calnicean Gheorghe -
» 33 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Rosu Francisca Simona -
» 34 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Popescu Gheorghe -
» 35 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Tismanaru Ghita Florin -
» 36 / 15.03.2017- Dispozitie privind Organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2017 -
» 37 / 27.03.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Girnic -
» 38 / 03.04.2017 - Dispozitie privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2017 -
» 39 / 03.04.2017 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui Chisalita Gheorghe -
» 40 / 07.04.2017 - Dispozitie privind prelungirea contractului individual de munca al d-nei Piecec Maria, asistent personal al minorului Piecec Vaclav Jaromir -
» 41 / 11.04.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului de munca al d-lui Chisalita Nicolae -
» 42 / 24.04.2017 - Dispozitie privind angajarea d-nei Tismanar Ana -
» 43 / 24.04.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 44 / 24.04.2017 - Dispozitie privind constituirea comisiei de lucru cu atriburii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica cu privire la controlul managerial in cadrul Primariei comunei Girnic -
» 45 / 17.05.2017 - Dispozitie privind rectificare act deces -
» 46 / 24.05.2017 - Dispozitie privind numirea unui curator pentru minorul Cirpean Gheorghe Valentin -
» 47 / 24.05.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 48 / 06.06.2017 - Dispozitie privind constituirea si componenta comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic, jud. Caras -
» 49 / 07.06.2017 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-lui Tismanariu Nicolae - primar al comunei Girnic -
» 50 / 07.06.2017 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-lui Piecec Ventel - viceprimar al comunei Girnic -
» 51 / 16.06.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 52 / 29.06.2017 - Dispozitie privind preluarea atributiilor d-lui Popescu Gheorghe, secretarul Comunei Girnic -
» 53 / 29.06.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 54 / 30.06.2017 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare, numitului Cres Carol -
» 55 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Marisescu Gheorghe Narcis -
» 56 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Popescu Viorel -
» 57 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Turcin Claudiu Iasmin -
» 58 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Strain Ion Ovidiu -
» 59 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Sporea Gheorghe -
» 60 / 17.07.2017 - Dispozitie privind punerea in aplicare a masurilor dispuse de Camera de Conturi Caras-Severin, conform Decizie nr. 19/2017, pct. 1 -
» 61 / 27.07.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 62 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functia de Primar al UAT Girnic si stabilirea salariului lunar al d-lui Tismanariu Nicolae -
» 63 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functia de Viceprimar al UAT Girnic si stabilirea salariului lunar al d-lui Piecec Ventel -
» 64 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Popescu Gheorghe -
» 65 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-nei Rosu Francisca Simona -
» 66 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Cirpian Gheorghe -
» 67 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Calnicean Gheorghe -
» 68 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Piecec Ventel -
» 69 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Tismanaru Ghita Florin -
» 70 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Strain Ilie -
» 71 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Marisescu Gheorghe Narcis -
» 72 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Popescu Viorel -
» 73 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Strain Ion Ovidiu -
» 74 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Turcin Claudiu Iasmin -
» 75 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-nei Virba Iozefina -
» 76 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Marisescu Ilie -
» 77 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Popescu Cristian -
» 78 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Sporea Gheorghe -
» 79 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Merhaut Iosif -
» 80 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Sporea Ion -
» 81 / 04.08.2017 - Dispozitie privind constituirea echipei de implementare proiecte finantate din fonduri europene -
» 82 / 04.08.2017 - Dispozitie privind delegarea atributiilor d-lui cirpian Gheorghe -
» 83 / 18.08.2017 - Dispozitie privind angajarea d-nei Popescu Ana -
» 84 / 23.08.2017 - Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese -
» 85 / 25.08.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Tismanar Ana -
» 86 / 11.09.2017 - Dispozitie privind delegarea atributiilor d-lui Cirpian Gheorghe -
» 87 / 13.09.2017 - Dispozitie privind delegarea atributiilor d-lui Piecec Ventel -
» 88 / 15.09.2017 - Dispoziitie privind rectificarea bugetara in cadrul capitolelor 11.02.02 - sume defalcate din T.V.A. si 65.02. , pentru anul 2017 -
» 89 / 18.09.2017 - Dispozitie privind constituirea comisiei pentru constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale produse pe raza administrativ - teritoriala a comunei Girnic -
» 90 / 22.09.2017 - Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei numitei Cres Iosefina -
» 91 / 22.09.2017 - Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei numitului Nedved Carol -
» 92 / 22.09.2017 - Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei numitei Tismanariu Maria -
» 93 / 22.09.2017 - Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei numitei Chisalita Ana -
» 94 / 22.09.2017 - Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei numitei Nemecec Iohana -
» 95 / 29.09.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 96 / 29.09.2017 - Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare numitului Boboescu Ionut-Catalin -
» 97 / 02.10.2017 - Dispozitie privind angajarea d-nei Boboescu Elisabeta-Lavinia-Andreea -
» 98 / 06.10.2017 - Dispozitie privind desemnarea d-lui Popescu Viorel sa indeplineasca atributiile specifice pentru activitatea de inregistrare, circulatie a documentelor, corespondentei din cadrul UAT Girnic -
» 99 / 10.10.2017 - Dispozitie privind constituirea Comitetului local pentru situatii de urgenta -
» 100 / 10.10.2017 - Dispozitie privind nominalizarea in functia de inspector de protectie civila -
» 101 / 16.10.2017 - Dispozitie privind desemnarea d-lui Tismanaru Ghita Florin - sef SVSU al comunei Girnic ca si agent de inundatii -
» 102 / 20.10.2017 - Dispozitie privind constituirea comisiei pentru receptia documentatiei la proiectul Intocmire documentatie topografica in scopul receptionarii suportului topografic al PUG, al comunei Girnic -
» 103 / 24.10.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 104 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Popescu Ilie -
» 105 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Maria -
» 106 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Strain Ilie -
» 107 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Gruescu Ana -
» 108 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Floarea -
» 109 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Ana -
» 110 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Calina -
» 111 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Danut -
» 112 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ioan -
» 113 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Turcin Nicolae -
» 114 / 30.12.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Ion Marius -
» 115 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Elisabeta -
» 116 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Maria -
» 117 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Maria -
» 118 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Gheorghe -
» 119 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Veltean Maria -
» 120 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Ion -
» 121 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ana -
» 122 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboescu Maria -
» 123 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Gheorghe -
» 124 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Maria -
» 125 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Silvia -
» 126 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ana -
» 127 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Crenicean Ioan -
» 128 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Iosif -
» 129 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Marioara -
» 130 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Strain Maria -
» 131 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Alin -
» 132 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Maria -
» 133 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboescu Ioan -
» 134 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Cirpean Ioan -
» 135 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Popescu Gheorghe -
» 136 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Ana -
» 137 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Elisabeta -
» 138 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboescu Vasile -
» 139 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Ilie -
» 140 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Maria -
» 141 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ion -
» 142 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ana -
» 143 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Nicolae -
» 144 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Gheorghe -
» 145 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Ion -
» 146 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Maria -
» 147 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Tismanaru Floare -
» 148 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Ana -
» 149 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Marioara -
» 150 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Vasile -
» 151 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Gheorghe -
» 152 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Ilie -
» 153 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboescu Elena -
» 154 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Maria -
» 155 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Strain Gheorghe -
» 156 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Tismanaru Gheorghe -
» 157 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Neiedli Francisc -
» 158 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Veverca Francisc -
» 159 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Nemecec Iosif -
» 160 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Nemecek Ana -
» 161 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Gheorghe -
» 162 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Gheorghe -
» 163 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Strain Ilie -
» 164 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Popescu Nicolae -
» 165 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Felicia Maria -
» 166 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Nistoran Maria -
» 167 / 30.10.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Ana -
» 168 / 03.11.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Marisescu Daniel -
» 169 / 03.11.2017 - Dispozitie privind angajarea d-lui Marisescu Daniel -
» 170 / 03.11.2017 - Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare, numitei Chisalita Maria -
» 171 / 13.11.2017 - Dispozitie privind constituirea Grupului de lucru in vederea derularii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD la nivelul Comunei Girnic -
» 172 / 13.11.2017 - Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu primirea si gestionarea petitiilor -
» 173 / 15.11.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Nicolae -
» 174 / 15.11.2017 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Stehlic Iosif -
» 175 / 15.11.2017 - Dispozitie privind stabilirea programului de functionare, programului de audiente si programului de lucru cu publicul al comunei Girnic -
» 176 / 15.11.2017 - Dispozitie privind desemnarea d-lui Cirpian Gheorghe - Consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic ca purtator de cuvant -
» 177 / 20.11.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 178 / 20.11.2017 - Dispozitie privind stabilirea programului de functionare, programului de audiente si programului de lucru cu publicul al comunei Girnic -
» 179 / 21.11.2017 - Dispozitie privind incetarea acordarii ajutorului social d-nei Cres Iosefina -
» 180 / 21.11.2017 - Dispozitie privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne d-nei Cres Iosefina -
» 181 / 21.11.2017 - Dispozitie privind delegarea atributiilor catre viceprimarul comunei -
» 182 / 24.11.2017 - Dispozitie privind aprobarea Planului de actiuni pentru realizarea masurilor stabilite in cadrul Programului de masuri pentru combatarea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul Comuna Girnic -
» 183 / 23.11.2017 - Dispozitie privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public -
» 184 / 27.11.2017 - Dispozitie pentru abrogarea Dispozitiei primarului comunei Girnic nr. 178 din 20 noiembrie 2017 privind stabilirea programului de functionare, programului de audiente si programul de lucru cu publicul al primariei comunei Girnic -
» 185 / 27.11.2017 - Dispozitie privind preluarea atributiilor d-lui Popescu Gheorghe, secretarul comunei Girnic, de catre domnul Calnicean Gheorghe, consilier in cadrul comunei Girnic -
» 186 / 04.12.2017 - Dispozitie privind rectificarea bugetara in cadrul capitolelor 11.02.02 -sume defalcate din taxa pe valoare adaugata si cap 65.02 Invatamant pentru anul 2017 -
» 187 / 04.12.2017 - Dispozitie cu privire la angajarea d-nei CUBICEC MARIA in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav - CRES IOSEFINA -
» 188 / 04.12.2017 - Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu achizitiile publice in cadrul comunei Girnic -
» 189 - 14.12.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-nei CUBICEC MARIA din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav -
» 190 - 18.12.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 191 - 29.12.2017 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariilor angajatilor din cadrul PRIMARIEI COMUNEI GIRNIC -