PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» 1 / 18.01.2018 - Proiect de Hotarare privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul comunei Girnic -
» 2 / 18.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Girnic -
» 3 / 18.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 asupra situatiei gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale - comuna Girnic -
» 4 / 23.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 571A, INTERSECTIA DN 57 (GORNEA) SICHEVITA, GIRNIC-INTERSECTIA DJ 571 (MOLDOVITA)”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritate de inves -
» 5 / 29.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare -
» 6 / 05.02.2018 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2017 al comunei Girnic, judetul Caras-Severin -
» 7 / 05.02.2018 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local din anul 2018 al comunei Girnic,judetul Caras-Severin -
» 8 / 06.02.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,finantate integral sau partial din venituri proprii,la SC APA CANAL GIRNIC SRL -
» 9 / 13.02.2018 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr81/17.10.2017 referitoare la dezlipirea imobilelor situate in UAT Girnic,localitatea Girnic din imobilul inscris in CF nr.220, nr. top. Sub. parc. I -
» 10 / 23.02.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2017 al comunei Girnic -
» 11 / 23.02.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului pentru acoperirea unor goluri de casa in anul 2018 -
» 12 / 14.03.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Girnic, judetul Caras-Severin pe anul 2018 -
» 13 / 15.03.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie -modernizare cu utilaje si echipamente specifice a SVSU in comuna Girnic, judetul Caras-Severin- -
» 14 / 15.03.2018 - Proiect de hotarare privind implementarea proiectului -Modernizare cu utilaje si echipamente specifice a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, in comuna Girnic, judetul Caras-Severin- -
» 15 / 19.03.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unor suprafete de teren aflate in proprietate privata a cumunei Girnic -
» 16 / 19.03.2018 - Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 5/23.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» 17 / 19.03.2018 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Girnic nr.77/27.10.2017 privind aprobarea devizului general si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii -Alimentare cu apa Girnic,comuna Girnic,jud Caras- -