PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

PROIECTE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» 1 / 05.01.2017 - Proiect de hotarare privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 cu excedentul anului 2015 in suma de 830.081,13 lei -
» 2 / 06.01.2017 - Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girnic, pentru anul scolar 2017-2018 -
» 3 / 06.01.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea progaramului anual de achizitii publice pe anul 2017 -
» 4 / 06.01.2017 - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Girnic, in anul 2017 -
» 5 / 06.01.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017 -
» 6 / 06.02.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitie ,,Reabilitare DC 49 Moldova Noua - Padina Matei,, judetul Caras-Severin -
» 7 / 06.02.2017 - Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care persoanele care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii, ca obligatie stabilita de catre o instanta de jud -
» 8 / 06.02.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii/utilizarii excedentului bugetului local din anul 2016 -
» 9 / 02.03.2017 - Proiect de hotarare privind modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei de dezvoltare intercomunitara INTERCOM DESEURI Caras-Severin -
» 10 / 02.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea normelor de salubrizare ale comunei Girnic, judetul Caras-Severin -
» 11 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a comunei Girnic -
» 12 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii punctelor de colectare a deseurilor in comuna Girnic, jud. Caras-Severin -
» 13 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind intocmirii stiudiului hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica -
» 14 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea refacerii strazilor interioare din comuna Girnic, jud. Caras-Severin -
» 15 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitie Dispensar Uman loc. Padina-Matei -
» 16 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitie Modernizare strazi loc. Girnic, jud Caras-Severin -
» 17 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitie Alimentare cu apa loc. Girnic, jud. Caras-Severin -
» 18 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la obiectivul de investitie Canalizare menajera, statie de epurare loc. Padina-Matei, jud. Caras-Severin -
» 19 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitie Cresterea eficientiei energetice a cladirii Casei de cultura Padina-Matei -
» 20 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitie Cresterea eficientiei energetice a cladirii Casei de cultura Padina-Matei -
» 21 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli ai comunei Girnic, pentru anul 2017 -
» 22 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea dezliririi imobilelor situate in UAT Girnic, loc. Girnic din imobilul inscris in CF nr. 1450 -
» 23 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea dezliririi imobilelor situate in UAT Girnic, loc. Padina Matei, din imobilul inscris in CF nr. 2183 -
» 24 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Girnic a unei suprafete de teren -
» 25 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii conventiei privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunei Girnic cu Federatia Caritas a Diecezei Timisoara -
» 26 / 23.03.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale paratului de specialitate al primarului comunai Girnic, pe anul 2017 -
» 27 / 11.04.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii S.C APA-CANAL GIRNIC S.R.L. -
» 28 / 11.04.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Girnic. localitatea Padina Matei din imobilul inscris in CF nr.2183 -
» 29 / 11.04.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Girnic. localitatea Padina Matei din imobilul inscris in CF nr.2183 -
» 30 / 24.04.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina-Matei si Girnic,, -
» 31 / 24.04.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN -
» 32 / 24.04.2017 - Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 8 / 14.02.2017, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, pe anul 2017 -
» 33 / 15.05.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate (DALI) pentru investitia ,,Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Padina-Matei, Comuna Girnic -
» 34 / 15.05.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate (DALI) pentru investitia ,,Alimentare cu apa in localitatea Girnic, comuna Girnic,, -
» 35 / 15.05.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate pentru lucrarea ,,Refacere tronson calamitat DC 49 intre km 4+990 si 5+070,, -
» 36 / 15.05.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii studiului de fezabilitate pentru lucrarea ,,Refacere tronson calamitat DC 49 intre km 8+300 si 8+450,, -
» 37 / 15.05.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui cort demontabil pentru evenimente -
» 38 / 15.05.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de vesela pentru evenimente -
» 39 / 15.05.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului agricol la nivelul comunei Girnic -
» 40 / 22.05.2017 - Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 8 / 14.02.2017, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, pe anul 2017 -
» 41 / 16.06.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Girnic, pe anul 2017 -
» 42 / 16.06.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea participarii delegatiei comunei Girnic la ,,serbarile folclorice din localitatea Klenci,, Republica Cehia -
» 43 / 29.06.2017 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Girnic, pe anul 2017 -
» 44 / 29.06.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind investitia ,,Modernizare si dotarea Casa Culturala Petr Glaser Comuna Girnic,, -
» 45 / 29.06.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ,,Modernizare si dotarea Casa Culturala Petr Glaser Comuna Girnic,, -
» 46 / 18.07.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea dezmemrarii unui teren intravilan din satul Girnic, domeniu public al comunei Girnic in 2 (doua) loturi funciare distincte, cu modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei -
» 47 / 24.07.2017 - Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 8 / 14.02.2017, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice, pe anul 2017 -
» 48 / 24.07.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Girnic, pe anul 2017 -
» 49 / 24.07.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Girnic in calitate de membru fondator al Filialei Caras-Severin a Asociatiei Comunelor din Romania -
» 50 / 24.07.2017 - Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Girnic la Asociatia Comunelor din Romania -
» 51 / 24.07.2017 - Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Girnic, care se aplica de la data de 1 iulie 2017 -
» 52 / 31.08.2017 - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unui teren intravilan situat in satul Girnic, domeniul public al comunei Girnic, in suprafata de 414 mp -