PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

PROIECTE DE HOTARARI PE ANUL 2018

     


» 1 / 18.01.2018 - Proiect de Hotarare privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul comunei Girnic -
» 2 / 18.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Girnic -
» 3 / 18.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 asupra situatiei gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale - comuna Girnic -
» 4 / 23.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 571A, INTERSECTIA DN 57 (GORNEA) SICHEVITA, GIRNIC-INTERSECTIA DJ 571 (MOLDOVITA)”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritate de inves -
» 5 / 29.01.2018 - Proiect de Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare -
» 6 / 05.02.2018 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2017 al comunei Girnic, judetul Caras-Severin -
» 7 / 05.02.2018 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local din anul 2018 al comunei Girnic,judetul Caras-Severin -
» 8 / 06.02.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018,finantate integral sau partial din venituri proprii,la SC APA CANAL GIRNIC SRL -
» 9 / 13.02.2018 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr81/17.10.2017 referitoare la dezlipirea imobilelor situate in UAT Girnic,localitatea Girnic din imobilul inscris in CF nr.220, nr. top. Sub. parc. I -
» 10 / 23.02.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului din anul 2017 al comunei Girnic -
» 11 / 23.02.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului pentru acoperirea unor goluri de casa in anul 2018 -
» 12 / 14.03.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Girnic, judetul Caras-Severin pe anul 2018 -
» 13 / 15.03.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie -modernizare cu utilaje si echipamente specifice a SVSU in comuna Girnic, judetul Caras-Severin- -
» 14 / 15.03.2018 - Proiect de hotarare privind implementarea proiectului -Modernizare cu utilaje si echipamente specifice a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, in comuna Girnic, judetul Caras-Severin- -
» 15 / 19.03.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unor suprafete de teren aflate in proprietate privata a cumunei Girnic -
» 16 / 19.03.2018 - Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 5/23.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» 17 / 19.03.2018 - Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Girnic nr.77/27.10.2017 privind aprobarea devizului general si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii -Alimentare cu apa Girnic,comuna Girnic,jud Caras- -
» 18 / 27.03.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comuni Girnic, judetul Caras-Severin pe anul 2018 -
» 19 / 03.04.2018 - Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii CNI SA, a amplasamentelor reprezentand tronsoane calamitate DC 49 Moldova Noua-Padina Matei -
» 21 / Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii investitiei Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei, in comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» 22 / 26.06.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei, in comuna Gi -
» 23 / 26.06.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei, in comuna Girnic, judetul -
» 24 / 26.06.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan din satul PADINA MATEI, domeniul public al comunei GIRNIC in 2(doua) Loturi funciare distincte, cu modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al co -
» 25 / 13.07.2018 - Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA CARASULUI-VALEA ALMAJULUI-CLISURA DUNARII -
» 26 / 13.07.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Caras-Severin, ZONA 3 POJEJENA -
» 27 / 13.07.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Girnic, localitatea Padina Matei din imobilul inscris in CF nr.2183 -
» 28 / 13.07.2018 - Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unor suprafete de teren aflate in proprietatea privata a comunei Girnic -
» 29 / Proiect de hotarare privind completarea Anexei la HCL nr. 5/23.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» 30 / 19.07.2018 - Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» 31 / 19.07.2018 - Privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren inscrise in CF 30275, nr. top 30275 -
» 32 / 19.07.2018 - Privind aprobarea diminuarii suprafelei de teren intravilan inscrise in CF 30340, top 30340 proprietatea privata a comunei Girnic -
» 33 / 09.08.2018 - Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si acordului de parteneriat -
» 34 / 09.08.2018 - Privind rectifcarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» 35 / 27.08.2018 - Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar privind bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Girnic pe anul 2017 -
» 36 / 27.08.2018 - Privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele Girnic,Padina Matei, comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» 37 / 27.08.2018 - Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic pe anul 2018 -
» 38 / 17.09.2018 - Privind aprobarea contractului de prestari servicii si transport deseuri in comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» 39 / 18.09.2018 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» 40 / 27.09.2018 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/23.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» 41 / 07.11.2018 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» 42 / 07.11.2018 - Privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajiste aflate in domeniul privat al UAT Girnic, incheiat cu Mindrut Adelina Patricia -
» 43 / 29.11.2018 - Privind organizarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Girnic, pentru anul scolar 2019-2020 -
» 44 / 29.11.2018 - Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic si serviciilor publice de interes local -
» 45 / 11.12.2018 - privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» 46 / 13.12.2018 - Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019 -
» 47 / 13.12.2018 - Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019 -