PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

HOTARARI PE ANUL 2018» HCL 1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 2 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 3 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 4 - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018 -
» HCL 5 - Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» HCL 6 - Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2018 -
» HCL 7 - Privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 571A, INTERSECTIA DN 57 (GORNEA) SICHEVITA, GIRNIC-INTERSECTIA DJ 571 (MOLDOVITA)”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritate de investitii 6.1, apel dedicat sprij -
» HCL 8 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 9 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 10 - Privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 asupra situatiei gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale - comuna Girnic -
» HCL 12 - Privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul comunei Girnic -
» HCL 12 - Privind aprobarea raportului de evaluare -
» HCL 13 - Cu privire la aprobarea bugetului local din anul 2018 al comunei GIRNIC, judetul Caras-Severin -
» HCL 14 - Cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2017 al comunei GIRNIC, judetul Caras-Severin -
» HCL 15 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuielo pentru anul 2018, finantate integral sau partial din venituri proprii, la SC APA CANAL GIRNIC SRL -
» HCL 16 - Privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Girnic -
» HCL 17 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 18 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 19 - Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Girnic inregistrat la finele anului 2017 la sectiunea dezvoltare -
» HCL 20 - Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Girnic inregistrat la finele anului 2017 pentru acoperirea golurilor de casa in anul 2018 la sectiunea de functionare institutii publice finantate din venituri -
» HCL 21 - Privind modificarea si completarea HCL nr. 81/17.10.2017 referitoare la dezlipirea imobilelor situate in UAT Girnic, localitatea Girnic din imobilul inscris in CF nr. 220, nr. top. Sub parc I -
» HCL 22 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 23 - Privind aprobarea proiectului de ordine de z -
» HCL 24 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,,Modernizare cu utilaje si echipamente specifice a SVSU in comuna Girnic, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 25 - Privind implementarea proiectului ,,Modernizare cu utilaje si echipamente specifice a SVSU in comuna Girnic, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 26 - Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unor suprafete de teren aflate in proprietatea privata a comunei Girnic -
» HCL 27 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/23.01.2018, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» HCL 28 - Privind modificarea si completarea HCL Girnic, nr. 77 / 27.10.2017 privind aprobarea devizului general si indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa Girnic, comuna Girnic, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 29 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 30 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 31 - Privind predarea catre MDRAP prin CNI SA a amplasamentelor reprezentand tronsoane calamitate DC 49 Moldova Noua-Padina Matei km 4+990-5+070 si km 8+300-8+450 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Refacere -
» HCL 32 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 33 - Privind aprobarea procesului-verbal -
» HCL 34 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 35 - Privind aprobarea implementarii Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea,modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei in comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 36 - Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea,modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei in comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 37 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitie Imbunatatirea infrastructurii educationale prin reabilitarea,modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Padina Matei in comuna Girnic, judetul Caras-Seve -
» HCL 38 - Privind aprobarea dezmembrarii unui teren intravilan din satul PADINA MATEI, domeniul public al comunei GIRNIC in 2(doua) loturi funciare distincte, cu modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei GIRNIC -
» HCL 39 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 40 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 41 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2018 -
» HCL 42 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2018 -
» HCL 43 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/23.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» HCL 44 - Privind aprobarea dezlipirii imobilului situat in UAT Girnic, localitatea Padina Matei din imobilul inscris in CF nr. 2183 -
» HCL 45 - Privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice pe anul 2018 -
» HCL 46 - Privind constituirea Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara ,,Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Carasului - Valea Almajului - Clisura Dunarii,, -
» HCL 47 - Privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Caras Severin, Zona 3 Pojejena -
» HCL 48 - Privind aprobarea scoaterii vanzarii prin licitatie publica, a unor suprafete de teren aflate in proprietate privata a comunei Girnic -
» HCL 49 - Privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren intravilan inscrise in CF 30340, top 30340 proprietate privata a comunei Girnic -
» HCL 50 - Privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren intravilan inscrise in CF 30275, top 30275proprietate privata a comunei Girnic -
» HCL 51 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 52 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 53 - Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ,,Constructii Gradinite Regiunea Vest,, cod Mysmis 125157 -
» HCL 54 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2018 -
» HCL 55 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 56 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 57 - Privind rectificarea bugetului administratiei a comunei Girnic pe anul 2018 -
» HCL 58 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 59 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 60 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» HCL 61 - Privind completarea Anexei la HCL nr.5/23.01.2018 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» HCL 62 - Privind modificarea coeficientului de salarizare de la 1.6-2 pt dl Piecec Ventel, Referent grad profesional superior studii medii, care se aplica incepand cu 01.12.2018 -
» HCL 63 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 64 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 65 - Privind aprobarea de incheiere a exercitiului bugetar privind bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Girnic pe anul 2017 -
» HCL 66 - Privind aprobarea contractului de prestari servicii de colectare si transport deseuri in comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 67 - Privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele Girnic si Padina Matei, comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 68 - Privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al UAT Girnic, incheiat cu MINDRUT ADELINA PATRICIA -
» HCL 69 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 70 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 71 - Privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» HCL 72 - Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul 2019-2020, de pe raza comunei Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 73 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 74 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 75 - Privind validarea Dispozitiei nr. 92/21.12.2018 privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -