PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» HCL 1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 2 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 3 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 4 - Privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2016 cu excedentul anului 2015 in suma de 830.081,80 lei -
» HCL 5 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 6 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 7 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 -
» HCL 8 - Privind aprobarea Progaramului anual al achizitiilor publice pe anul 2017 -
» HCL 9 - Privind aprobarea planului anual de actiuni sau interes local pe anul 2017 -
» HCL 10 - Privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna Girnic pentru anul scolar 2017-2018 -
» HCL 11 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Reabilitare DC 49 Moldova Noua - Padina Matei,, judetul Caras-Severin -
» HCL 12 - Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele care au savarsit infractiuni vor presta munca neremunerata in folosul comunitatii ca obligatie stabilita de o instanta de judecata -
» HCL 13 - Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2016 al comunei Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 14 - Privind aprobarea procesului verbal -
» HCL 15 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 16 - Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Girnic pentru anul 2017 -
» HCL 17 - Privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Intercom Deseuri,, Caras-Severin -
» HCL 18 - Privind aprobarea intocmirii ,,Studiului hidrogeologic privind dimensionarea zonelor de protectie sanitar si a perimetrelor de protectie hidrogeologica, conform HG nr. 930/2005 si Ordinul MMP nr. 1278/2011 aferente sursei de alimentare cu ap -
» HCL 19 - Privind aprobarea refacerii strazilor interioare in comuna Girnic, judetul Caras-Severin -
» HCL 20 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Dispensar uman localitatea Padina-Matei, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 21 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Modernizare strazi in localitatea Padina-Matei, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 22 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Alimentare cu apa localitatea Girnic, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 23 - Privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizati ai investitiei ,,Canalizare menajera, Statie de Epurare in localitatea Padina Matei, comuna Girnic,, judetul Caras-Severin -
» HCL 24 - Privind aprobarea dezlipirii imobilelor situate in UAT Girnic, localitatea Girnic din imobilul inscris in CF nr. 1450 -
» HCL 25 - Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic pe anul 2017 -