PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» HCL 1 - Privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL 2 - Privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare -
» HCL 3 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 4 - Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018 -
» HCL 5 - Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» HCL 6 - Privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2018 -
» HCL 7 - Privind aprobarea proiectului „MODERNIZARE DJ 571A, INTERSECTIA DN 57 (GORNEA) SICHEVITA, GIRNIC-INTERSECTIA DJ 571 (MOLDOVITA)”, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritate de investitii 6.1, apel dedicat sprij -
» HCL 8 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 9 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 10 - Privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 asupra situatiei gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale - comuna Girnic -
» HCL 12 - Privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul comunei Girnic -
» HCL 12 - Privind aprobarea raportului de evaluare -
» HCL 13 - Cu privire la aprobarea bugetului local din anul 2018 al comunei GIRNIC, judetul Caras-Severin -
» HCL 14 - Cu privire la aprobarea utilizarii excedentului bugetului local din anul 2017 al comunei GIRNIC, judetul Caras-Severin -
» HCL 15 - Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuielo pentru anul 2018, finantate integral sau partial din venituri proprii, la SC APA CANAL GIRNIC SRL -
» HCL 16 - Privind aprobarea Raportului Primarului pentru anul 2017 privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Girnic -
» HCL 17 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 18 - Privind aprobarea proiectului de ordine de zi -
» HCL 19 - Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Girnic inregistrat la finele anului 2017 la sectiunea dezvoltare -
» HCL 20 - Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Girnic inregistrat la finele anului 2017 pentru acoperirea golurilor de casa in anul 2018 la sectiunea de functionare institutii publice finantate din venituri -
» HCL 21 - Privind modificarea si completarea HCL nr. 81/17.10.2017 referitoare la dezlipirea imobilelor situate in UAT Girnic, localitatea Girnic din imobilul inscris in CF nr. 220, nr. top. Sub parc I -
» HCL 22 - Privind aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare -
» HCL 23 - Privind aprobarea proiectului de ordine de z -
» HCL 24 - Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,,Modernizare cu utilaje si echipamente specifice a SVSU in comuna Girnic, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 25 - Privind implementarea proiectului ,,Modernizare cu utilaje si echipamente specifice a SVSU in comuna Girnic, judetul Caras-Severin,, -
» HCL 26 - Privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica, a unor suprafete de teren aflate in proprietatea privata a comunei Girnic -
» HCL 27 - Privind completarea Anexei la HCL nr. 5/23.01.2018, privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2018 -
» HCL 28 - Privind modificarea si completarea HCL Girnic, nr. 77 / 27.10.2017 privind aprobarea devizului general si indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa Girnic, comuna Girnic, judetul Caras-Severin,, -