PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

DISPOZITII PE ANUL 2018» 1 / 06.01.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 2 / 22.01.2018 - Dispozitie privind constituirea comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv ale Consiliului Local Girnic si consituirea comisiei de analiza a bunurilor propuse la casare -
» 3 / 25.01.2018 - Dispozitie privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematica din cadrul UAT Girnic -
» 4 / 29.01.2018 - Dispozitie privind desemnarea d-lui Piecec Ventel, Referent compartimentul registrul agricol sa opereze in sistemul informatic Registrul Agricol National (RAN) -
» 5 / 31.01.2018 - Dispozitie privind angajarea d-nei Piecec Maria in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav -
» 6 / 31.01.2018 - Dispozitie privind angajarea d-nului Istudor Danut in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav -
» 8 / 22.02.2018 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Istudor Danut din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav -
» 9 / 23.02.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 10 / 22.03.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 11 / 03.04.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 12 / 26.04.2018 - Dispozitie privind rectificarea actului de nastere -
» 13 / 17.05.2018 - Dispozitie privind rectificarea actului de nastere -
» 14 / 31.05.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 15 / 18.06.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 16 / 18.06.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 17 / 18.06.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 18 / 21.06.2018 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare de grad -
» 19 / 26.06.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 20 / 29.06.2018 - Dispozitie privind incetarea ajutorului social al d-nei Tismanariu Maria -
» 21 / 19.07.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atriburii -
» 22 / 19.07.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 23 / 23.07.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atriburii -
» 24 / 02.08.2018 - Dospozitie privind prelungirea contractrului de munca al d-nei Popescu Ana -
» 25 / 09.08.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 26 / 13.08.2018 - Dispozitie privind constituirea unei comisii in vederea atribuirii contractului de achizitie publica ,,Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic,, -
» 27 / 20.08.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atriburii -
» 28 / 08.09.2018 - Dispozitie privind incetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Girnic si dl Calnicean Gheorghe, consilier, clasa I, grad profesional-asistent -
» 29 / 17.09.2018 - Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare, numitei NEDVED MARIA persoana cu handicap grav -
» 30 / 17.09.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati catre domnul PIECEC VENTEL -
» 31 / 21.09.2018 - Dispozitie privind imputernicirea persoanelor desemnate sa opereze in aplicatia Registrul electoral la nivelul UAT Girnic -
» 32 / 26.09.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 33 / 26.09.2018 - Dispozitie cu privire la constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor a investitiei Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic, judetul Caras-Severin -
» 34 / 27.09.2018 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav -
» 35 / 05.10.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Ana -
» 36 / 05.10.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Nemecec Iohana -
» 37 / 05.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Nedved Carol -
» 38 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Roth Francisc -
» 39 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Nemecec Iosif -
» 40 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Floarea -
» 41 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Ana -
» 42 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Ilie -
» 43 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Strain Ilie -
» 44 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ioan -
» 45 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ana -
» 46 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Danut -
» 47 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Marioara -
» 48 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Crenicean Ioan -
» 49 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Maria -
» 50 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Gruescu Ana -
» 51 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Gheorghe -
» 52 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Gheorghe -
» 53 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Marioara -
» 54 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboescu Elena -
» 55 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Istudor Ion -
» 56 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Gheorghe -
» 57 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Gheorghe -
» 58 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Maria -
» 59 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Strain Gheorghe -
» 60 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Cirpean Ioan -
» 61 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Ion -
» 62 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Gheorghe -
» 63 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Tismanaru Gheorghe -
» 64 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboescu Ioan -
» 65 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Nicolae -
» 66 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Silvia -
» 67 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Marisescu Gheorghe -
» 68 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Daniel -
» 69 - 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chilnicean Gheorghe -
» 70 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboescu Maria -
» 71 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Veverca Francisc -
» 72 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Tismanaru Floare -
» 73 / 01.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Veltean Maria -
» 74 / 09.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Boboiescu Maria -
» 75 / 09.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Nistoran Maria -
» 76 / 09.11.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati catre domnul Cirpian gheorghe -
» 77 / 13.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Cubicec Ventel -
» 78 / 13.11.2018 - Dispozitie cu privire la constituirea comisiei de receptie la terminarea a investitiei LOT 2 Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic, judetul Caras-Severin -
» 79 / 14.11.2018 - Dispozitie privind convocarea de indata in sedinta de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 80 / 19.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Ilie -
» 81 / 19.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Chisalita Alin -
» 82 / 19.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Sporea Ana -
» 83 / 19.11.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 84 / 26.11.2018 - Dispozitie privind acordarea ajutorului de incalzire d-lui/nei Neiedli Francisc -
» 85 / 27.11.2018 - Dispozitie privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic -
» 86 / 28.11.2018 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei de hrana functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic -
» 87 / 28.11.2018 - Dispozitie privind stabilirea datei, conditiilor si bibliografiei ex de promovare in treapta profesionala superioara a 4 functii contractuale de executie de referent, debutant din cadrul Compartimentelor Turism si Implementare proi -
» 88 / 28.11.2018 - Dispozitie privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor pt ex de promovare in treapta profesionala superioara a 4 functii contractuale de executie de referent, debutant din cadrul Compartimentelor -
» 89 / 29.11.2018 - Dispozitie privind stabilirea datei, conditiilor si bibliografiei examenului de promovare in treapta profesionala superioara a 2 functii contractuale de executie de referent, treapta I din cadrul Compartimentului Cultura al aparatul -
» 90 / 29.11.2018 - Dispozitie privind constituirea comisiilor de examinare si de solutionare a contestatiilor a 2 functii contractuale de referent, treapta I din cadrul Compartimentului Cultura al aparatului de specialitate al primarului -
» 91 / 17.12.2018 - Dispozitie privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2018 -
» 92 / 21.12.2018 - Dispozitie privind rectificarea bugetului administratiei publice locale a comunei Girnic pe anul 2018 -
» 93 / 20.12.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 94 / 27.12.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -