PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

DISPOZITII EMISE DE PRIMAR

 

» 1 / 06.01.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 2 / 22.01.2018 - Dispozitie privind constituirea comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor de activ si pasiv ale Consiliului Local Girnic si consituirea comisiei de analiza a bunurilor propuse la casare -
» 3 / 25.01.2018 - Dispozitie privind constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate in cadrul contractelor de inregistrare sistematica din cadrul UAT Girnic -
» 4 / 29.01.2018 - Dispozitie privind desemnarea d-lui Piecec Ventel, Referent compartimentul registrul agricol sa opereze in sistemul informatic Registrul Agricol National (RAN) -
» 5 / 31.01.2018 - Dispozitie privind angajarea d-nei Piecec Maria in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav -
» 6 / 31.01.2018 - Dispozitie privind angajarea d-nului Istudor Danut in functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav -
» 8 / 22.02.2018 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-lui Istudor Danut din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav -
» 9 / 23.02.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 10 / 22.03.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 11 / 03.04.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 12 / 26.04.2018 - Dispozitie privind rectificarea actului de nastere -
» 13 / 17.05.2018 - Dispozitie privind rectificarea actului de nastere -
» 14 / 31.05.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 15 / 18.06.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 16 / 18.06.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 17 / 18.06.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati -
» 18 / 21.06.2018 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare de grad -
» 19 / 26.06.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 20 / 29.06.2018 - Dispozitie privind incetarea ajutorului social al d-nei Tismanariu Maria -
» 21 / 19.07.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atriburii -
» 22 / 19.07.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 23 / 23.07.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atriburii -
» 24 / 02.08.2018 - Dospozitie privind prelungirea contractrului de munca al d-nei Popescu Ana -
» 25 / 09.08.2018 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 26 / 13.08.2018 - Dispozitie privind constituirea unei comisii in vederea atribuirii contractului de achizitie publica ,,Modernizare strazi in comuna Girnic, satele Padina Matei si Girnic,, -
» 27 / 20.08.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atriburii -
» 28 / 08.09.2018 - Dispozitie privind incetarea de drept a raportului de serviciu dintre Comuna Girnic si dl Calnicean Gheorghe, consilier, clasa I, grad profesional-asistent -
» 29 / 17.09.2018 - Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare, numitei NEDVED MARIA persoana cu handicap grav -
» 30 / 17.09.2018 - Dispozitie privind delegarea cu caracter temporar a unor atributii si responsabilitati catre domnul PIECEC VENTEL -