PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

DISPOZITII EMISE DE PRIMAR» 1 / 05.01.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 2 / 17.01.2017 - Dispozitie privind incetarea ajutorului social conform Legii 416/2001 a d-lui Masec Vasile -
» 3 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Marasescu Elisabera -
» 4 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Anica -
» 5 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Piecec Maria -
» 6 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Strain Maria -
» 7 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Ana -
» 8 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-lui Chisalita Adrian Nicolae -
» 9 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-lui Stara Ventel -
» 10 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-lui Marisescu Daniel -
» 11 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Tismanar Anica -
» 12 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Carpean Maria -
» 13 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Boboescu Ileana -
» 14 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Geta -
» 15 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Sporea Anica -
» 16 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Capit Anca -
» 17 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Marisescu Anica -
» 18 / 19.01.2017 - Dispozitie privind modificarea salariului d-nei Popescu Ana -
» 19 / 27.01.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Marisescu Mariana-Alina -
» 20 / 27.01.2017 - Dispozitie privind incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-lui Masec Vasile -
» 21 / 27.01.2017 - Dispozitie privind stabilirea salariului d-nei Sporea Anica -
» 22 / 27.01.2017 - Dispozitie privind stabilirea salariului d-nei Marasescu Elisabeta -
» 23 / 08.02.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 24 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Virba Iozefina -
» 25 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Marisescu Ilie -
» 26 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Popescu Cristian -
» 27 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Strain Ilie -
» 28 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Sporea Ion -
» 29 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Merhaut Iosif -
» 30 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Cirpian Gheorghe -
» 31 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Piecec Ventel -
» 32 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Calnicean Gheorghe -
» 33 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Rosu Francisca Simona -
» 34 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Popescu Gheorghe -
» 35 / 14.02.2017 - Dispozitie privind majorarea salariului cu 20% a cunatumului brut al salariului de baza a d-lui/na Tismanaru Ghita Florin -
» 36 / 15.03.2017- Dispozitie privind Organizarea si desfasurarea pregatirii in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2017 -
» 37 / 27.03.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Girnic -
» 38 / 03.04.2017 - Dispozitie privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic, pe anul 2017 -
» 39 / 03.04.2017 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui Chisalita Gheorghe -
» 40 / 07.04.2017 - Dispozitie privind prelungirea contractului individual de munca al d-nei Piecec Maria, asistent personal al minorului Piecec Vaclav Jaromir -
» 41 / 11.04.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului de munca al d-lui Chisalita Nicolae -
» 42 / 24.04.2017 - Dispozitie privind angajarea d-nei Tismanar Ana -
» 43 / 24.04.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 44 / 24.04.2017 - Dispozitie privind constituirea comisiei de lucru cu atriburii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica cu privire la controlul managerial in cadrul Primariei comunei Girnic -
» 45 / 17.05.2017 - Dispozitie privind rectificare act deces -
» 46 / 24.05.2017 - Dispozitie privind numirea unui curator pentru minorul Cirpean Gheorghe Valentin -
» 47 / 24.05.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 48 / 06.06.2017 - Dispozitie privind constituirea si componenta comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic, jud. Caras -
» 49 / 07.06.2017 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-lui Tismanariu Nicolae - primar al comunei Girnic -
» 50 / 07.06.2017 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-lui Piecec Ventel - viceprimar al comunei Girnic -
» 51 / 16.06.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 52 / 29.06.2017 - Dispozitie privind preluarea atributiilor d-lui Popescu Gheorghe, secretarul Comunei Girnic -
» 53 / 29.06.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 54 / 30.06.2017 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare, numitului Cres Carol -
» 55 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Marisescu Gheorghe Narcis -
» 56 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Popescu Viorel -
» 57 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Turcin Claudiu Iasmin -
» 58 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Strain Ion Ovidiu -
» 59 / 30.06.2017 - Dispozitie privind incadrearea pe perioada nedeterminata a d-lui Sporea Gheorghe -
» 60 / 17.07.2017 - Dispozitie privind punerea in aplicare a masurilor dispuse de Camera de Conturi Caras-Severin, conform Decizie nr. 19/2017, pct. 1 -
» 61 / 27.07.2017 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului Local Girnic -
» 62 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functia de Primar al UAT Girnic si stabilirea salariului lunar al d-lui Tismanariu Nicolae -
» 63 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functia de Viceprimar al UAT Girnic si stabilirea salariului lunar al d-lui Piecec Ventel -
» 64 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Popescu Gheorghe -
» 65 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-nei Rosu Francisca Simona -
» 66 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Cirpian Gheorghe -
» 67 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Calnicean Gheorghe -
» 68 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Piecec Ventel -
» 69 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Tismanaru Ghita Florin -
» 70 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Strain Ilie -
» 71 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Marisescu Gheorghe Narcis -
» 72 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Popescu Viorel -
» 73 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Strain Ion Ovidiu -
» 74 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Turcin Claudiu Iasmin -
» 75 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-nei Virba Iozefina -
» 76 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Marisescu Ilie -
» 77 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Popescu Cristian -
» 78 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Sporea Gheorghe -
» 79 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Merhaut Iosif -
» 80 / 31.07.2017 - Dispozitie privind reincadrarea in functie si stabilirea salariului al d-lui Sporea Ion -
» 81 / 04.08.2017 - Dispozitie privind constituirea echipei de implementare proiecte finantate din fonduri europene -
» 82 / 04.08.2017 - Dispozitie privind delegarea atributiilor d-lui cirpian Gheorghe -
» 83 / 18.08.2017 - Dispozitie privind angajarea d-nei Popescu Ana -
» 84 / 23.08.2017 - Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese -
» 85 / 25.08.2017 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Tismanar Ana -
» 86 / 11.09.2017 - Dispozitie privind delegarea atributiilor d-lui Cirpian Gheorghe -
» 87 / 13.09.2017 - Dispozitie privind delegarea atributiilor d-lui Piecec Ventel -
» 88 / 15.09.2017 - Dispoziitie privind rectificarea bugetara in cadrul capitolelor 11.02.02 - sume defalcate din T.V.A. si 65.02. , pentru anul 2017 -
» 89 / 18.09.2017 - Dispozitie privind constituirea comisiei pentru constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatilor naturale produse pe raza administrativ - teritoriala a comunei Girnic -