PRIMARIA COMUNEI GARNIC

Judetul Caras-Severin

Dispozitii pe anul 2016» Dispozitii Emise de Primar -
» Dispozitii Emise de Primar 16-25 -
» Dispozitii Emise de Primar 26-27 -
» Dispozitii Emide de Primar - 28 -
» Dispozitii Emise de Primar 29-63 -
» Dispozitii Emise de Primar 64-74 -
» Dispozitii 2015 -
» Dispozitii Emise de Primar 1-4.2015 -
» Dispozitii Emise de Primar 5-9 -
» Dispozitii Emise de Primar 15-17 -
» Dispozitii Emise de Primar 10-14 -
» Dispozitii Emise de Primar 18-19 -
» Dispozitii Emise de Primar 20-22 -
» Dispozitii Emise de Primar 23-24 -
» Dispozitii Emise de Primar 25-54 -
» Dispozitii Emise de Primar 55-56 -
» Dispozitii Emise de Primar 57-87 -
» Dispozitii Emise de Primar 88-89 -
» Dispozitii Emise de Primar 90-91 -
» Dispozitii Emise de Primar 92-94 -
» Dispozitii Emise de Primar 95-108 -
» Dispozitii Emise de Primar 109-111 -
» Dispozitii Emise de Primar 112 -
» Dispozitii Emise de Primar 113-151 -
» Dispozitii Emise de Primar 152-191 -
» Dispozitii Emise de Primar 192-194 -
» Dispozitii Emise de Primar 195-209 -
» Dispozitii Emise de Primar 210-212 -
» Dispozitii Emise de Primar 213-221 -
» Dispozitii Emise de Primar 222-224 -
» Dispozitii 2016 -
» 1 / 19.01.2016 - Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare a d-lui Boboescu Ilie -
» 2 / 21.01.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Girnic pentru data de 22.01.2016 -
» 3 / 29.01.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Girnic pentru data de 02.02.2016 -
» 4 / 01.02.2016 - Dispozitie Privind numirea d-lui Cirpian Gheorghe in functia de promotor al reformei -
» 5 / 15.02.2016 - Dispozitie privind incetarea ajutorului social conform Legii 416/2001 d-nei Cubicec Carolina -
» 6 / 15.02.2016 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca a d-nei Osvald Iohana -
» 7 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Sporea Ana -
» 8 / 17.06.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Strain Maria -
» 9 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Tismanar Anica -
» 10 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Piecec Maria -
» 11 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Sporea Geta -
» 12 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Marisescu Mariana -
» 13 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Boboescu Ileana -
» 14 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Sporea Anica -
» 15 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nului Stara Ventel -
» 16 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Capit Ana -
» 17 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Popescu Ana -
» 18 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Carpean Maria -
» 19 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Marisescu Anica -
» 20 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Marasescu Elisabeta -
» 21 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea salariului d-nei Marisescu Mariana-Alina -
» 22 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-nei Marisescu Elisabeta -
» 23 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-nului Boboescu Ionut Catalin -
» 24 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-nei Nedved Maria -
» 25 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-nului Gruescu Ilie -
» 26 / 17.02.2016 - Dispozitie privind majorarea indemnizatiei d-nei Marisescu Calina -
» 27 / 18.03.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Girnic pentru data de 24.03.2016, orele 16.00 -
» 28 / 18.03.2016 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare de insotitor d-nei Chisalita Maria -
» 29 / 18.03.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului social -
» 30 / 30.03.2016 - Dispozitie privind convocare sedinta de indata -
» 31 / 31.03.2016 - Dispozitie privind convocare sedinta de indata -
» 32 / 04.04.2016 - Dispozitie privind prelungirea acordarii indemnizatiei lunare de insotitor d-lui Boboescu Ionut-Catalin -
» 33 / 06.04.2016 - Dispozitie privind incetarea ajutorului social d-lui Sporea Ilie -
» 34 / 08.04.2016 - Dispozitie privind prelungirea contractului individual de munca al d-nei Piecec Maria -
» 35 / 11.04.2016 - Dispozitie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe landa B.E.C. nr. 39 Girnic -
» 36 / 14.04.2016 - Dispozitie privind stabilirea datei, conditiilor si bibliografiei pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comun -
» 37 / 22.04.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului social d-nei Cres Iozefina -
» 38 / 25.04.2016 - Dispozitie privind constituirea comisiilor de concurs/examen si de solutionare a contestatiilor pentru concursul/examenul de promovare -
» 39 / 27.04.2016 - Dispozitie privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-lui Chisalita Adrian Nicolae -
» 40 / 28.04.2016 - Dispotie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Girnic pentru data de 29.04.2016 -
» 41 / 29.04.2016 - Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentu afisaj electoral pentu alegerea autoritatilor adminisutaliei publice locale din anul 2016 -
» 42 / 20.05.2016 - Dispozitie privind promovarea in functia publica de consilier, clasa I, grad profesional principal a d-lui CIRPIAN GHEORGHE -
» 43 / 02.06.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului local Girnic -
» 44 / 21.06.2016 - Dispozitie privind incetarea ajutorului social conform Legii 416/2001 d-lui Bouda Iosif -
» 45 / 27.06.2016 - Dispozitie privind delegarea atributiilor d-lui Piecec ventel, referent in cadrul compartimentului al aparatului agricol de speciaritate al primarului comunei Girnic -
» 46 / 27.06.2016 - Dispozitie privind delegarea dibutiilor de ofiter de stare civila d-lui Popescu Gheorghe, secretarul Comunei Girnic -
» 47 / 08.06.2016 - Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor a d-nei Marisescu Calina -
» 48 / 11.07.2016 - Dispozitie privind delegarea atributiior d-lui Popescu Gheorghe, secretarul Comunei Girnic -
» 49 / 12.07.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara a Cousiliului Local Girnic pentru data de 15.07.2016, orele 18;00 -
» 50 / 28.07.2016 - Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu achizitiile publice in cadrul Primariei Girnic -
» 51 / 28.07.2016 - Dispozitie privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul U.A.T. Girnic -
» 52 / 28.07.2016 - Dispozitie privind preluarea atibutiilor d-lui Calnicean Gheorghe, consilier in cadrul compatimentului financiar contabil -
» 53 / 28.07.2016 - Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si interese ale alesilor locali, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialita -
» 54 / 11.08.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului local GĂ®rnic -
» 55 / 15.08.2016 - Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind ,, Constuire zid de sprijin si curatare bazin la Statia de pompe Padina Matei", ,, Constructie hala pentru utilajele din dotarea Primariei Gir -
» 56 / 22.08.2016 - Dispozitie privind angajarea pe perioada nedeterminata a d-nei Sporea Anica asistent personal al d-nei Marisescu Calina -
» 57 / 22.08.2016 - Dispozitie privind preluarea atributiilor d-lui Merhaut losif,referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Girnic -
» 58 / 25.08.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata a Consiliului Local Girnic pentru data de 25.08.2016 -
» 59 / 25.08.2016 - Dispozitie privind preluarea atributiilor d-lui Cirpian Gheorghe. -
» 60 / 26.08.2016 - Dispozitie privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Popescu Ana -
» 61 / 31.08.2016 - Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor a d-lui Gruescu Ilie -
» 62 / 31.08.2016 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenita reprezentantului legal al copilului cu handicap grav -
» 63 / 12.09.2016 - Dispozitie privind desemnarea reprezentantului primarului in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Girnic -
» 64 / 12.09.2016 - Dispozitie privind desemnarea responsabilului cu evidenta militara la nivelul Comunei Girnic -
» 65 / 14.09.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-nei Nemecec Iohana -
» 66 / 14.09.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-nei Cres Iosefina -
» 67 / 14.09.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-lui Nedved Carol -
» 68 / 14.09.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-nei Tismanariu Maria -
» 69 / 14.09.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-nei Chisalita Ana -
» 70 / 14.09.2016 - Dispozitie privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-lui Masec Vasile -
» 71 / 16.09.2016 - Dispozitie privind incetarea raportului de serviciu al d-nei Tuculia Daniela -
» 72 / 19.09.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a Consiliului local Girnic -
» 73 / 23.09.2016 - Dispozitie privind modificarea duratei contractului individual de munca a numitei Marisescu Alina Mariana -
» 74 / 23.09.2016 - Dispozitie privind constituirea si numirea comisiei peutru receptia la terminarea la lucrarilor la obiectivul ,,infiintare centru local de informare turistic si rnarketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Girnic,.jud -
» 75 / 30.09.2016 - Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor a numitului Boboescu Ionut Catalin -
» 76 / 30.09.2016 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei lunare a d-lui Boboescu Ionut Catalin -
» 77 / 05.10.2016 - Dispozitie privind arectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 2016 -
» 78 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Chisalita Ana -
» 79 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Cres Iosefina -
» 80 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Masec Vasile -
» 81 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Nedved Carol -
» 82 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Nemecec Iohana -
» 83 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Tismanariu Maria -
» 84 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Boboescu Ion-Valentin -
» 85 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Boboescu Ionut-Catalin -
» 86 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Chisalita Gheorghe -
» 87 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Chisalita Elisaveta -
» 88 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Chisalita Maria -
» 89 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Boboescu Calina -
» 90 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Carpian Maria -
» 91 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Boboescu Vasile -
» 92 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Sporea Gheorghe -
» 93 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Marisescu Ana -
» 94 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Marisescu Ana -
» 95 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Nemecec Iosif -
» 96 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Marisescu Elisaveta -
» 97 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Marisescu Marius-Nelu-Iliuta -
» 98 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Sporea Ion-Alin -
» 99 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Tizler Catalin -
» 100 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Sarchiz Ileana -
» 101 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Sporea Ielita -
» 102 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Sporea Ioan-Daniel -
» 103 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Stara Ioana -
» 104 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Stehlic Iosif -
» 105 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Strain Ion -
» 106 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Strain Elena -
» 107 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Strain Elisabeta -
» 108 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Tismanar Gheorghe -
» 109 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Marisescu Gabriel Daniel Gheorghe -
» 110 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Piecec Vaclav-Jaromir -
» 111 / 06.10.2016 - Dispozitie privind acordarea de ajutoare alimentare Popescu Gabriel-Ionut-Cristian -
» 112 / 13.10.2016 - Dispozitie privind delegarea atributiilor de casier d/lui Calnicean Gheorghe, consilier in cadrul apartului de specialitate al primarului comunei Girnic -
» 113 / 13.10.2016 - Dispozitie privind nominalizarea d/lui Popescu Gheorghe, secretar comuna Girnic,responsabil de arhiva Girnic -
» 114 / 13.10.2016 - Dispozitie privind delegarea atributiilor de ofiter de starea civila delegat d/lui Cirpian Gheorghe, consilier in cadrul apartului de specialitate al primarului comunei Girnic -
» 115 / 13.10.2016 - Dispozitie privind convocarea in gedinli extraordinara de lucru a Consiliului local Girnic -
» 116 / 19.10.2016 - Dispozitie privind aprobarea Regulamentului de functionare privind inregistrarea, circulatia qi pastrarea actelor in cadrul Primariei comunei Girnic -
» 117 / 19.10.2016 - Dispozitie privind desemnarea d/nei Rosu Francisca-Sirnona, inspector in aparatul de specialitate al primarului cornunei Girnic sa indeplineasca atributiile specifice pentru activitatea de inregistrare, circulatie a docurnentelor , -
» 118 / 27.10.2016 - Dispozitie privind desemnarea d/lui Piecec Ventel, referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Girnic pentru implementarea masurilor stabilite prin OG nr. 35/2016 -
» 119 / 27.10.2016 - Dispozitie privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila in cadrul Primariei comunei Girnic -
» 120 / 27.10.2016 - Dispozitie privind nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia de verificarea cererii d/lui Sporea Gheorghe domiciliat in loc. Padina Matei nr. 92, comuna Girnic, judetul Caras Severin -
» 121 / 27.10.2016 - Dispozitie privind stabilirea unor masuri in legatura cu pastrarea si utilizarea sigiliului cu Stema Romaniei si a stampilelor din Primaria comunei Girnic precum si categoriile de acte pe care se aplica sigiliul cu Stema Romaniei -
» 122 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Nemecec Ana -
» 123 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Roth Ventel -
» 124 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Nemecec Iosif -
» 125 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Strain Maria -
» 126 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Gheorghe -
» 127 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Nedved Vasile -
» 128 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Neiedli Francisc -
» 129 / 01.11.2016 - Roth Francisc -
» 130 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Vinsch Iosif -
» 131 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Elisabeta -
» 132 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Strain Ilie -
» 133 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Marisescu Ana -
» 134 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Marisescu Ilie -
» 135 / 01.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Boboescu Elena -
» 136 / 02.11.2016 - Dispozitie privind rectificarea bugetului administratiei publice a comunei Girnic pe anul 20l6 -
» 137 / 04.11.2016 - Dispozitie privind stabilirea locurilor de afigaj electoral pentru desfasurarea alegerilor pentru Senat gi Camera Deputalilor ce vor avea loc in data de 11 .12.2016 -
» 138 / 11.11.2016 - Dispozitie privind incetare contract munca Marisescu Mariana -
» 139 / 14.11.2016 - Dispozitie privind angajare asistent personal pe d-nul Marisescu Daniel -
» 140 / 14.11.2016 - Dispozitie privind prelungire indemnizatie lunara d-nei Chisalita Maria -
» 141 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Crenicean Ioan -
» 142 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Iosif -
» 143 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Pant Ventel -
» 144 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Schramec Iosif -
» 145 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Strain Ilie -
» 146 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Ana -
» 147 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Marioara -
» 148 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Nicolae -
» 149 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Strain Gheorghe -
» 150 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Maria -
» 151 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Maria -
» 152 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Floarea -
» 153 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Elisabeta -
» 154 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Istudor Ion Marius -
» 155 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Boboescu Ion -
» 156 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Maria -
» 157 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Marisescu Ana -
» 158 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Elisaveta -
» 159 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Calina -
» 160 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Cirpean Gheorghe -
» 161 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Gruescu Ilie -
» 162 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Ion -
» 163 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Maria -
» 164 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Cirpean Floarea -
» 165 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Marisescu Felicia Maria -
» 166 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Istudor Maria -
» 167 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Daniel -
» 168 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Ion -
» 169 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Vasile -
» 170 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Gheorghe -
» 171 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Veverca Francisc -
» 172 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Turcin Nicolae -
» 173 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Veltean Maria -
» 174 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Istudor Ana -
» 175 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Maria -
» 176 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Cirpean Ion -
» 177 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Ion -
» 178 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Alin -
» 179 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Ana -
» 180 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Marioara -
» 181 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Stehlich Iosif -
» 182 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Istudor Gheorghe -
» 183 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Marisescu Gheorghe -
» 184 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Popescu Ilie -
» 185 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Marisescu Gheorghe -
» 186 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Boboescu Maria -
» 187 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Nistoran Maria -
» 188 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Chisalita Ilie -
» 189 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Silvia -
» 190 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Istudor Danut -
» 191 / 18.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Popescu Gheorghe -
» 192 / 21.11.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta extraordinara de lucru a Consiliului local Girnic -
» 193 / 21.11.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Maria -
» 194 / 25.11.2016 - Dispozitie privind stabilirea salariului d-lui Popescu Gheorghe - Secretar al comunei Girnic -
» 195 / 25.11.2016 - Dispozitie privind stabilirea salariului d-lui Cirpian Gheorghe - Consilier comuna Girnic -
» 196 / 09.12.2016 - Dispozitie privind convoacrea in sedinta extraordinara de lucru a consiliului local Girnic -
» 197 / 14.12.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a consiliului local Girnic -
» 198 / 14.12.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Sporea Gheorghe -
» 199 / 14.12.2016 - Dispozitie privind acordare ajutor incalzire Cirpean Ioan -
» 200 / 20.12.2016 - Dispozitie privind convocarea in sedinta de indata de lucru a consiliului local Girnic -
» 201 / 28.12.2016 - Dispozitie privind desemnarea d-nei Rosu Francisca Simona ca perosna autorizata sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral -
» 202 / 28.12.2016 - Dispozitie privind acordare clase salarizare d-nei Rosu Francisca Simona -
» 203 / 28.12.2016 - Dispozitie privind rectificarea bugetara pentru anul 2016 -
» 204 / 30.12.2016 - Dispozitie privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor a d-lui Popescu Gheorghe -
» 205 / 30.12.2016 - Dispozitie privind angajarea pe perioada determinata a d-nei Popescu Ana -
» 206 / 30.12.2016 - Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu, prin mutare in cadrul institutiei, respectiv mutarea difinitiva din cadrul compatrimenului turism, in cadrul compartimenului financiar-contabil al domnului Strain Ilie, in func -